1942 - Då kostade skollunchen 65 öre om dagen...

Då kostade skollunchen 65 öre om dagen...
Salt sill och potatis, salt torsk med senapssås, färsk soppa, vattenrisgröt och stekt blodkorv.

Det är några av de rätter som skolbarnen i Trelleborg serverades för drygt sjuttio år sedan, år 1942. Det var krig ute i Europa och försörjningsläget bekymmersamt. Trots detta såg Föreningen Barnbespisning i Trelleborg till att 250 barn fick mat varje dag.

I ett gammalt gulnat protokoll från stadsfullmäktige i Trelleborg berättas ett stycke skolhistoria. Det var tack vare en ideell förening som skolbarnen fick mat den gången. Kommunen betalade en del, medan gåvor svarade för en bit av kostnaden. Totalt kostade det 13 200 kronor att sköta barnbespisningen. Nittio dagar gånger 250 barn ger en kostnad av 65 öre per middag och barn. Idag är kostnaden ganska exakt 10 gånger högre, 6.46 kr kostar livsmedelsinköpen per portion i år, 2002.

– Under det gångna året har bespisningen pågått 82 dagar med i medeltal 225 barn per dag. Kostnaden har uppgått till 59,2 öre per barn och dag. Vi ha räknat med 65 öre i år, ty förra året hade vi dels ett bra lager av vissa varor och dels äro priserna i år något högre, skriver ordföranden N J Laurell i sin ansökan.

– Dessutom erhöll föreningen en del gåvor i natura däribland frukt, om ej kan erhållas i år. Förra året var anslaget endast 9.650 kronor, men då erhöll föreningen 2150 kronor i gåvor, vilket vi ej kunna räkna med att erhålla detta året.

Med sin ansökan sänder styrelsen verksamhetsberättelse, daterad den 1 oktober 1942 och underskriven av N J Laurell som ar såväl ordförande som kassör. I styrelsen satt också Fru Nora Nilsson, fröken Annie Thulin, herr direktör Th Seldén, samt fru Natalia Ek, vald av stadsfullmäktige. Som revisorer fungerade fröken Olga Åberg och herr Oscar Larsson. Revisorssuppleant var Herr H Lindahl.

Så här står det bl.a. om föreningens verksamhet:

Under det förflutna verksamhetsåret har bespisningen försiggått vid Centralskolan och Östra skolan, under vårterminen den 26 jan – den 13 maj, inalles 82 dagar.

18456 middagsmål ha serverats, därav 12239 vid Centralskolan och 6217 vid Östra skolan. Högsta antalet bespisade barn på en dag ha uppgått till 149 vid Centralskolan och 82 vid Ö-skolan. Medeltalet bespisade barn per dag har varit 225.

Hela kostnaden för bespisningen har uppgått till 10928:62 kronor. Priset per dag och barn har varit 59:2 öre. Skolstyrelsen har avgiftsfritt upplåtit lokaler och lämnat nödigt bränsle.

Matordningen har varit lika på båda ställena.

Vid centralskolan har fru Hilma Jönsson varit kokerska. Fru Nora Nilsson har förestått bespisningen och med hjälp av tvenne biträden utfört serveringen. Vid Östra skolan har fru Ingeborg Lundahl varit kokerska och förestått bespisningen samt med hjälp av ett biträde utfört serveringen. Lärare och lärarinnor vid Östra skolan har övervakat ordningen under middagen.

Av styrelseledamöterna har fru Nora Nilsson haft tillsynen vid Centralskolan och fröken Annie Thulin vid Östra skolan. Dessa två jämte fru Lundahl ha nedlagt ett stort arbete med konservering.

Vaktmästare F Green och E Lundahl ha under bespisningen gjort föreningen en del tjänster. Lundahl har under tiden dagligen flyttat undan hyvelbänkar samt bänkar utan att därför taga någon ersättning.

Föreningen har under året erhållit ett anslag av staden på 9600 kr och av Trelleborgs Andelsförening på 500 kr. Av kommitterade för Lucia festen har genom redaktör G Palmquist mottagit 500 kr. Rederi AB Östersjön har genom konsul Axel Christensson skänkt föreningen 1.000 kr. En fru, som är intagen på S:t Lars sjukhus, har som tacksamhet för att hennes son gått på bespisningen skänkt föreningen några handarbeten som vid försäljning på ett stadsfullmäktigesammanträde inbringade 150 kr. Aktiv, Trelleborgs mejeri, Sockerbolaget, Disponent Holmquist och fru Anna Christensson m.fl. ha skänkt matvaror.

Föreningen hade vid räkenskapsårets slut 79 medlemmar.

Till verksamhetsberättelsen fogas matordningen:

Jan
27 Risgröt, smörgås med leverpastej och gurka
28 Ärter med fläsk
29 Fruktsoppa, smörgås med ost
30 Stekta potatis och korv, filmjölk
31 Cacao potatis och korv, filmjölk

Febr
2 Mannagrynsgröt med saftsås, smörgås
3 Kokkorv och potatis med persiljesås
4 Salt torsk med senapssås, potatis
5 Risgröt och smörgås med ost
6 Ärter och kött med potatis
7 Stuvade potatis och korv, cacao
9 Stekt blodkorv, lingon, fruktsoppa
10 Rotmos och fläsk
11 Salt sill och potatis,saftkräm
12 Bruna bönor och fläsk
13 Risgröt, smörgås med pålägg
14 Cacao, smörgås med apelsin
18 Risgröt, smörgås, bullar
19 Ärter och fläsk
20 Stekt blodkorv med lingon, välling
21 Kokkorv och potatis, sås
23 Sylta och rödbetor, cacao
24 Färsk soppa, kött och potatis
25 Risgröt, smörgås med pålägg
26 Potatisgröt och lingon, filmjölk
27 Stekta potatis och korv med ost

Mars
2 Havregröt och lingon, smörgås med ost
3 Köttfärs och potatis, morötter, gurka
4 Saltlånga och senapssås, gröt
5 Ärter med fläsk
6 Vattenrisgröt, smörgås, korv
7 Stuvade morötter och ärter, korv
9 Mannagrynsgröt, saftsås, smörgås
10 Oxstek med sås och potatis
11 Risgröt, smörgås med ost
12 Ärter och fläsk
13 Stekta potatis och korv, filmjölk
14 Cacao, smörgås med pålägg

Samma omväxling med maten har det varit den återstående tiden. Barnen ha dagligen erhållit så mycken oskummad mjölk som de önskat, avslutar N J Laurell sin skrivelsen till stadens styrande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?