1941 - Farligt nöjesliv i Trelleborg

- Den uppväxande ungdomen måste skyddas från de faror som det florerande nöjes- och utelivet kan medföra!

Den salvan avlossade Barnavårdsnämnden i Trelleborg i juni 1941. Doktor Johan Ljungdahl, överläkare på lasarettet och stor tillskyndare för obligatorisk skolhälsovård, uttryckte sin oro i ett brev till stadsfullmäktige.

Det var vid en sammankomst med representanter för Barnavårdsnämnden, folkskolstyrelsen, folkskoleinspektören, folkskolans lärarkår och, samrealskolans rektor och lärarkår som det dryftades de åtgärder i olika avseenden, som lämpligen borde vidtagas i syfte att skydda den uppväxande ungdomen för de faror, som det florerande nöjes- och utelivet kunde medföra.

Vidare i sitt brev skriver doktor Ljungdahl:
Såsom det för ögonblicket viktigaste betecknades emellertid att snarast söka få till stånd en effektivare övervakning från samhällets sida av den ungdom, som hade för vana att vistas ute sent om kvällarna.

Barnavårdsnämnden är också av den uppfattning att en sådan övervakning är ett fall för dem och därför ber de stadsfullmäktige om ett anslag på 1.500 kronor för att kunna anställa en kvinnlig befattningshavare med uppgift att se till så att de trelleborgska ungdomarna inte råkade hamnade i syndigt leverne.

Stadsfullmäktigeförsamlingen var också de rädda om ungdomarnas heder och vandel och beviljade pengarna. Huruvida det gjorde någon nytta är svårt att avgöra så är sextio år senare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?