1939 - Judeförföljelse bakom Badhuskonstverk

För sjuttio år sedan, 1939, invigdes Trelleborgs nya stolthet, Varmbadhuset på Östra Vallgatan. Trots de mörka moln som hängde över Europa där andra världskriget just brutit ut, gladde sig trelleborgarna över det fina badhuset.

Några år senare fick den stora simhallen en konstnärlig utsmyckning i form av mosaiken Aurora och vindarna. Konstverket är välkänt för alla de som besökt bassängen, symboliken bakom är dock inte alls lika bekant.

Mannen bakom Varmbadhuset var Trelleborgs mångårige stadsarkitekt Erik Fehling. Badhuset blev ett av hans första stora uppdrag. Redan under planeringstiden 1936 hade frågan om att utnyttja de stora väggytorna för ett konstverk förts fram. När badhuset stod klart började stadens styrande diskutera olika alternativ och fastnade slutligen för en mosaik av konstnären Hugo Gehlin från Helsingborg. Trelleborgs Ångfartygs AB skulle bekosta konstverket och Gehlin började arbetet med verket som skulle få namnet Aurora och vindarna.

Så här beskriver Erik Fehling själv konstverket och symboliken bakom i ett brev till släkting i Stockholm 1985:
Motivet Aurora och Vindarna ansluter sig mycket väl till simhallens arkitektur. Geom fönsterraden mot norr intränger de stränga vinarna Nordan och Östan och går till angrepp mot Aurora. Hoppets gudinna, ljusbringerskan, som med hjälp av en strålande sol och föregången av en fågelsvärm flyr mot de välkomnande vindarna Sunnan och Västan.
Motivet har en symbolisk betydelse, Gehlin arbetade med konstverket åren 1942-43, då tyskarna härskade i Köpenhamn och nazisterna samlade ihop där bosatta judar för bidare befordran till läger och förintelsen. Gehlins svärföräldrar hette Henriques och bodde i Köpenhamn. De var av judiskt ursprung, men på något sätt lyckades de ta sig över Öresund och undgick faran. Gehlins familj levde under denna tid under stor nervpress och det satte sina spår i hans konstnärliga arbete. Konstverkets motiv är en tydlig hyllning till hoppet.
Gehlin hade studerat mosaikarbeten i Italien och var väl insatt i arbetsrutinen. Dessutom hade han varit Skovgaards medhjälpare vid uppsättningen av mosaiken i Lunds domkyrkas absid längst fram i koret.
Lyckliga omständigheter bidrog till att Gehlins förnämligqa konstverka hamnade i Trelleborg under en orolig tid. Staden är att gratulera!.

Hugo Gehlin gjorde också mosaikarbeten till Helsingborgs badhus. Han har också målat ett fönster i krematoriet på Norra kyrkogården i Trelleborg.

Förutom Aurora och Vindarna pryds den gamla bassängen i badhuset av Axel Ebbes gracila Lättare än luft. I samband med renoveringen på 1990-talet återfick hon sin ursprungliga placering längs bassängens norra långsida. I många år hade hon varit placerad vid östra kortsidan, med vindarna flåsande i nacken.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?