1936 - Långa tyska skuggor i Trelleborg

Det hotande världskriget kastade långa skuggor över livet i Trelleborg för 75 år sedan. Abessinienambulansen passerade Trelleborg både på ut- och hemresa, landstormen mobiliserades och färjetrafiken slog nya rekord när propagandaolympiaden i Berlin ägde rum.

1936 hade stövlarna redan börjat marschera i grannlandet i söder. I hamnstaden Trelleborg påmindes invånarna ofta om situationen i Tyskland. Den svenska Saar-bataljonen passerade Trelleborg i december 1934 och februari 1935. Bataljonen hade som hade till uppgift att övervaka ordningen vid folkomröstningen i Saarområdet där folket skulle få bestämma om de ville tillhöra Tyskland eller Frankrike. Bataljonen omfattade 260 man och åkte förstås med Kungsledens färjor på väg till och från sin tjänst för Nationernas förbund.

Abessinienambulansen passerade ut via Trelleborg i oktober 1935. Konvojen som användes i kriget i Abessinien bestod av fem Volvobilar. Pengarna till ambulansen hade samlats in av svenska folket där Trelleborgs Tidningens läsare bidragit med drygt 1 500 kronor. Ambulansstyrkan, som besköts under sitt humanitära uppdrag, kom åter till Trelleborg i september och hyllades av en stor människomassa på kajen.

Trelleborgs landstormsbilkompani grundades vid ett sammanträde på Centralhotellet i slutet av mars 1936. Förhandlingarna leddes av ordföranden i landstormen, disponent Wintzell. För informationen svarade löjtnant Owe Letzén från Malmö. I styrelsen invaldes nämndeman Arvid Tonning från Hammarlöv, lantbrukaren Albert Jönsson från Haglösa, direktör Nils Flyckt, tandläkare Josef Åstrand och disponent Wintzell. Suppleant blev Bengt Sjöbron från Anderslöv. Redan vid starten hade föreningen ett 40-tal medlemmar.

Tysklands starke man, Adolf Hitler, satsade stora resurser på olympiaden i Berlin sommaren 1936. Detta ledde till en stark resandeström på Kungsleden. Under tre dagar i månadsskiftet juli och augusti anlände mer än ett dussin extratåg till Trelleborg med ivriga Berlinresenärer. Färjorna fick göra den ena extraturen över Östersjön efter den andra.

Bland de mer prominenta resenärerna fanns prins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla med dottern Margaretha. De kungliga skulle övernatta på Stadshotellet och redan vid sextiden på kvällen hade många samlats utanför för att få en glimt av paret som så småningom skulle ge liv åt vår nuvarande kung. Först kvart efter tio på kvällen kom den lilla familjen. Bilen de färdades i hade svårt att bana sig fram genom folkmassorna.

Prinsen klev ut ur bilen med dottern på armen. Med ett stort leende räckte han fram dottern till trelleborgarnas beskådande, en gest som väckte stort jubel.

Vid återfärden från olympiaden koncentrerades trafiken till en enda dag, den 10 augusti. Sex extraturer med färjorna gjorde att sammanlagt kunde 4 000 passagerare skeppas över på en enda dag! För att alla skulle kunna resa vidare norrut krävdes långa extratåg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?