1933 - Kriminellt kritisera kommunstyrelsens beslut

Att uttrycka sitt missnöje över de politiska besluten kunde för åttio år sedan få sin epilog inför Fru Justitia. Trelleborgs Tidningens redaktör G P Quist hamnade nämligen framför skranket sedan han bokstavligt sagt vad han tyckte om magistratens beslut att inte tillåta dans efter midnatt.

Frågan kunde avgöras först sedan hovrättens domare lagt sina djupa pannor i veck. Att det marscherades i grannlandet Tyskland hade säkert viss betydelse i sammanhanget...

Så här berättar Trelleborgs Tidningen om en afton i mars 1933:
Ett restaurangintermezzo, som fick ett uppseendeväckande och synnerligen grönköpingsaktigt efterspel inför rådhusrätten i Trelleborg inträffade i mars 1933.

Magistraten hade förordnat att dansen på offentliga ställen skulle sluta kl.12. när dansen en fredagskväll plötsligt avbröts på Centralhotellet vid nämnda klockslag, fick redaktör Gustaf Palmquist, som befann sig bland restauranggästerna, infallet att på det tomma dansgolvet upplysa i salen befintliga främlingar om anledningen till den avbrutna dansen. Han ämnade därför med krita skiva ordet Magistratsförbjudet på dansgolvet. Emellertid hade han tagit till med meterhöga bokstäver, så att hela ordet knappast gick in på det lediga utrymmet och vidare avbröts han av en applådsalva. Alltnog slutade han sin golvskrivning när han bara hunnit till Magistra...

Hovmästaren sopade omedelbart bort inskriptionen, vilket föranledde redaktör Palmquist att yttra till de övriga vid bordet – Här gör krögaren med magistraten precis som Hitler med kommunismen, han bokstavligen sopar bort den.

Emellertid var lokalen besökt av kommandovägen ditbeordrad polis med uppgift att se till att gällande förordningar angående dans och dylikt efterlevdes. Med påföljd att allmänne åklagaren instämde redaktör Palmquist och yrkade ansvar enligt lagrum, stadgande böter eller fängelse under högst ett år! Emellertid återtog hon senare yrkandet om ansvar för missfirmelse av offentlig myndighet och yrkade ansvar för förargelseväckande beteende.

Svaranden och hans försvarsadvokat Lennart Hansson ville jäva rätten såsom part i målet, men rätten ogillade jävet. Svaranden ingav en försvarsskrift och begärde uppskov för att bemöta anklagelserna, men detta avslogs av rätten, som efter lång överläggning dömde svaranden att böta 75 kr, för förargelseväckande beteende. En ledamot reserverade sig för ett bötesbelopp av 25 kr.

Svaranden överklagade utslaget i hovrätten, som efter sju månaders betänketid nedsatte straffet till 25 kr böter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?