1932 - Tronföljarbesök och lasarettsinvigning

1932 blev ett händelserikt år i Trelleborgs historia. Boxningsklubben fick en stor sporthall, kronprinsen Gustaf Adolf och hans Sibylla besökte Trelleborg och Stadsparken fick en ny säl, ett sällskap som den gamle Isak dock inte gillade.

I januari sammanträdde kyrkofullmäktige för första gången. Till ordförande valdes stationskarlsförman J A Andersson som vann med 16 röster över kyrkoherde Ljungdahl.

I Malmö härjade smittkopporna och därför arrangerades massvaccinering i Trelleborg med början söndagen 31 januari.

Till Sydsvenska Boxningsmästerskapen i Trelleborg i slutet av februari ordnade Boxningsklubben Amatör och dess ordförande bryggmästaren Ernst Thidholm en sporthall med inte mindre än 1400 platser. Det var en av de stora ladorna på västra hamntomten som förvandlades till boxningsarena. I ladorna inrymdes häststallar vid det stora lantbruksmötet sommaren 1931.

Krucifix till kyrkan

I februari fick Trelleborgs kyrka en värdefull gåva. Det var förre kyrkorådsledamoten Per Hansson i Kattebäck som till minne av sin avlidna hustru överlämnade ett större krucifix avsett att pryda altaret. Krucifixet är hela 152 cm högt och har tillverkats i Oberammergau. Kristusbilden är handskuren i naturfärgat lönnträ och är 60 cm hög. Krucifixet invigdes vid högmässan på Fastlagssöndagen den 7 februari.

Stortorget fick en prydnad som kom att tjäna som mötesplats i många år. Sommaren 1932 sattes klockan upp i torgets västra del, bakom arrangemanget stod L M Ericsson från Stockholm.

1932 kunde Skandinaviska Banken flytta in i sitt nya hus vid det som alltsedan dess kallats för Bankahörnan, korsningen Östergatan/Algatan/Kontinentgatan/Österbrogatan. Flytten gick från Kontinentgatan 8. Banken har varit verksam i Trelleborg ända sedan 1864, tre år innan Trelleborg återfick sina stadsrättigheter. Bankdirektör den gången var grosshandlaren Frans Malmros.

Isak får säl(l)skap

En ny sälunge anlände till Stadsparken i juli det här året. Han hade hittats några dagar tidigare på stranden i Falsterbo. Sälkuten släpptes i bassängen tillsammans med attraktionen Isak, men denne var inte trakterad av sällskapet, så nykomlingen fick flytta till fågeldammen. Han blev snart – precis som den i hela Sverige välbekante Isak.

Ett bejublat framträdande ägde rum vid Bollklubbens sommarfest i Liljeborgsparken i slutet av juli. Det var den lokala revystjärnan, fröken Lizzy Stein som uppträde. Hon sjöng sina kupletter nätt och trevligt, och publiken som räknade drygt 3 000 personer, applåderade lokalpatriotiskt frenetiskt, meddelar Trelleborgs Tidningen som för övrigt fick en ny redaktör detta år. Det var Lars Ohlsson som lämnade Trelleborgs Allehanda för lokalkonkonkurrenten.

En tysk soldat, Frantz Förster, hemmahörande i Dresden, anlände i augusti till Trelleborg – i kanot! Han startade klockan 3 på morgonen den 12 augusti från Juliusruh på Rügen och anlände till Trelleborg strax före fem på eftermiddagen, knappt fjorton timmar. Han mötte tre färjor under sin färd. Dagen därpå tog han själv färjan tillbaka till Sassnitz.

Lasarettet klart

I oktober togs det nya lasarettet vid Hedvägen i bruk. Byggnaderna har ritats av stadsarkitekt Frans Ekelund från Landskrona och uppförts av byggmästare Roslund i Trelleborg. 1,2 miljoner tegelstenar användes och den totala byggkostnaden uppgick till drygt 1,1 miljoner kronor. För inventarier tillkom ytterligare 120 000 kronor. För anskaffande av radioapparater, böcker och annat till patienterna anordnade Trelleborgs Tidningen en insamling som resulterade i 1 300 kronor. Den högtidliga invigningen av lasarettet skedde den 10 december

I november fick staden celebert besök, Sveriges tronföljarpar Gustaf Adolf och hans Sibylla landsteg efter sin bröllopsresa i Trelleborg. De nygifta togs emot mycket festligt och hjärtligt, meddelar tidningen.

Väldiga tjärbål brunno på ömse sidor om hamninloppet och på södra ångfärjeportalen hade anbragts en ljusramp med orden Välkomna. Färden över Östersjön företogs med ångfärjan Konung Gustaf V och från i Trelleborg liggande Drottning Victoria hedrades de kungliga vid ankomsten hit med att raketer uppsändes. Vid landgången mötte landshövding Ramel samt vår stads honoratories med borgmästaren i spetsen. Välkomsttalet hölls av landshövdingen och borgmästaren överlämnade blommor till prinsessan.
Mellan paraderade scouter med facklor skred tronföljarparet till den väntande kungliga salongsvagnen. Arbetarsångkören sjöng vid landstigningen Sverige och senare bl.a. Fjäriln vingad syns på Haga. Mycket folk hade mött upp för att få se de kungliga.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?