1931 - Isak gör entré i Stadsparken

En isbrytande färja, fynd av ett medeltida kloster, ett brinnande fartyg, en älskad säl och orkan över Söderslätt – 1931 var ett minnesvärt år i Trelleborg. Det första världskriget låg ganska långt tillbaka i tiden, och än dröjde det några år innan stöveltrampet i Tyskland ledde tankarna till en ny världsbrand. I Sveriges sydligaste stad fortsatte hamnen och näringslivet att utvecklas.

Det var efter de svåra isvintrarna i slutet av 1920-talet som SJ beslöt sig för att bygga en isbrytande färja för Kungsleden Trelleborg-Sassnitz. Den 28 januari 1931 anlände Starke för första gången till sin hemmahamn. Befälhavare ombord var kapten Erik Arvedson, i maskin basade övermaskinist Rohlsson assisterad av kollegan Stuhre.

Starke var 94,2 meter lång och hade 220 meters spårlängd fördelade på tre spår. Det gjorde att Starke kunde svälja 23 godsvagnar mot passagerarfärjornas arton. Ångmaskinerna utvecklade 5 450 hästkrafter och hade en normalfart på 13,5 knop. Maskinerna var de största som byggts i Sverige sedan Lindholmens varv 1925 levererat statsisbrytaren Atle som hade 6 000 hästkrafter i sina maskiner.

Minsprängd

Den 26 februari 1942 skulle Starke assistera Kungen som frusit fast utanför Rügen. Det bar sig dock inte bättre än att en drivmina fastnade under aktern på Starke och flera järnvägsvagnar spårade ur. Ombord fanns 44 mans besättning samt tio personer i restaurangpersonalen. Flertalet räddade sig över till isbrytaren Oden och Kungen, men en grupp frivilliga stannade kvar för att försöka rädda färjan. För att hålla fartyget flytande dumpades sex järnvägsvagnar över bord. En tankvagn lastad med bensin sprang läck, bensinen spred sig över isen och fattade eld. Lågorna slog upp mot Starkes skrov.

Läckan var emellertid för stor och färjan gick inte att rädda, nio timmar efter minsprängningen sjönk hon. Den kvarvarande besättningen räddades ombord på Kungen.

Starke låg på 25 meters djup fem distansminuter öster om Rügen. I juli samma år påbörjades bärningsarbetena som dock inte kunde avslutas förrän i mars året därpå. Den 23 april 1943 kom Starke till Kockums i Malmö, svårt sargad efter tretton månader på havets botten.

Först i januari 1946 kom Starke tillbaka till Trelleborg, nu i ombyggt skick. Den 29 november 1971 gjorde Starke sin sista tur på Kungsleden. Nästa anhalt blev Ystad där hon höggs upp.

Trelleborgs blomsterfond konstituerade sig i mars 1931 vid sammanträde på pastorsexpeditionen under ordförande av kyrkoherde Johan Ljungdahl. Syftet med föreningen var "att skaffa blommor, dit blommor eljest inte nått".

Skog vid Dalköpingeån

Grönt skulle det också bli både i stan och vid Brosjödal beslöt Drätselkammarens andra avdelning i mars. En liten "grön fläck" skulle anläggas på området mellan Gasverket och transformatorn vid Ripagatan. Planen avser ett par trädrader, en rundel med några soffor i mitten och plantering av rosenhagtorn.

Vid Dalköpingeån beslöt Drätselkammaren att plantera en liten skogsdunge omfattande 5 000 träd.

Motortankfartyget Castor av Trelleborg fattade eld på Atlanten i slutet av april 1931. Hon var på väg från Curacao i Nederländska Antillerna till Lissabon med full last av olja. Så här berättar Trelleborgs Tidningen om händelsen:
"Efter ett dramatiskt bärningsarbete, varvid Castors befälhavare kapten Frans Strömquist, Skillinge, och radiotelegrafist Fritz Larsson, Arlöv, samt flera andra av besättningen utsatte sig för livsfara, kunde fartyget bogseras till San Miguel av engelska ångaren Ousebridge sedan elden begränsats.

Sedermera hedrades kapten Strömquist av assuradörerna med ett dyrbart guldur som erkänsla för ådalagt mod och rådighet vid olyckan och radiotelegrafist Larsson hedrades av det amerikanska sällskapet Veteran Wireless Operator med deras guldmedalj. "

När det gamla Möllerska huset vid Gamla Torg revs i maj 1931 för att ersattas av bensinstation, gjordes ett spännande fynd. När grunden till det nya huset grävdes hittade man rester av de gamla klostermurarna. Gråbrödraklostret lades ner efter reformationen på 1500-talet.

Sälen Isak

Säg Isak och de äldre trelleborgarna förknippar direkt namnet med sälen i Stadsparken. Den 27 april gjorde sälungen Isak sin entré i Stadsparken. Sälkuten hade fångats in vid Östra Torp, och nu fick han ett nytt hem i en av dammarna i parken. Det dröjde inte lång tid innan det blev stor folksamling för att titta på den nya parkinnevånaren.

I Rådhuset var det skifte på de styrande stolarna. Till ny ordförande i stadsfullmäktige valdes vid mötet 21 april lasarettssysslomannen Edvin Nilsson. Han fick 33 röster, Sture Christiansson fick två röster medan tre blanka valsedlar lämnades. Nilsson efterträdde Gottfrid Andersson som hade avlidit i mars.
Vid mötet höll vice ordföranden boktryckaren Nils Andersson parentation över fullmäktiges förutvarande mångårige ordförande häradshövding Frans Malmros som avlidit 12 april. Hans porträtt var behängt med sorgflor.
Sedan förre stadsläkaren Björkholtz avlidit omorganiserades tjänsten och delades upp på två, förste och andre stadsläkare. Till förste stadsläkare utnämndes Per G Månsson, till andre John Pettersson, båda från Trelleborg.

Den gamla traditionen med midsommardans i Stadsparken återupplivades detta år. Initiativtagare var Trelleborgs Tidningens redaktör G P Quist. "Över tusentalet barn deltog i danskring kring den av stadsträdgårdsmästare Sandell och hans mannar resta majstången och fröjden var stor" meddelade tidningen.

En speciell visa på melodi av Det var dans bort i vägen hade skrivits enkom för tillfället. I denna nämns både disponent Thidholm, advokat Lennart Hansson och Oskar Dalsjö, ordförande i nykterhetsnämnden.

Bramstorp invigde
I Östra Torp invigdes i oktober ett ålderdomshem, gemensamt för de tio socknarna Östra Torp, Lilla Isie, Södra Åby, Hemmesdynge, Äspö, Lilla Beddinge, Tullstorp, Källstorp, Östra Klagstorp och SImlinge. Invigare var riksdagsman Axel Pehrsson, Bramstorp, som var direktionens ordförande. Samme man skulle ett drygt decennium senare bli svensk statsminister, om än under kort tid.

Mitt i sommaren drog ett oväder utan motstycke fram över Trelleborg och Söderslätt. Det började natten till onsdagen den 8 juli med regn och blåst. Fram på eftermiddagen friskade det i, på kvällen ökade till storm för att på natten gå över i full orkan. Mellan klockan 6 på onsdagsmorgonen och klockan 8 på torsdagskvällen föll 105 mm regn!

Härjningarna var omfattande – stora träd knäcktes som tändstickor i parker och planteringar, grödan på fälten slogs ner av regnet, många trädgårdar skövlades. Många sörjdes speciellt den vackra syren som växte framför Rådhuset, denna knäcktes i markytan av vindbyarna. Ett litet hus vid Kyrkogatan föll samman, till all lycka var ingen hemma när det skedde. Lantbruksutställningen vid hamnområdet översvämmades, det stora tältet blåste sönder och det var bara att skjuta fram öppnandet av utställningen en vecka. Tågen blev försenade och färjetrafiken fick ställas in. Flera fartyg strandade under stormdygnet.

När lantbruksutställningen omsider kunde öppna blev den en stor succé. På Kyrkskolan visades en hantverksutställning som bara den hade 20 000 besökare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?