1930 - Famntaget kommer, Fördärvet försvinner

Sjömanskrogen Fördärvet rivs, Starke sjösätts och disponentparet Holmquist donerar Ebbestatyn Famntaget till trelleborgarna – det var några av de stora händelserna i Trelleborg år 1930.

Den fjärde januari hölls borgmästareval i Trelleborg. Arbetarpartiet hade förordat rådman Alvin Wirgin från Jönköping som fick 2 341 röster. Rådman Torsten Jungbeck, som verkat vid Trelleborgs rådhusrätt sedan 1908 fick 1 434 röster. En tredje kandidat, notarien Z Schmidt från Stockholm, fick nöja sig med fyra röster. Åtta sökande hade anmält sig till tjänsten.

Den sjunde februari utnämndes Alvin Wirgin till borgmästare och tillträdde sitt ämbete tre dagar senare. Han kom att tjäna trelleborgarna som borgmästare i 22 år, fram till 1952. Torsten Jungbeck arbetade som förste rådman i Trelleborg till 1942 då han gick i pension. Idag är han ihågkommen mest som mannen som tog initiativ till Albäcksskogen. En sten som vittnar om detta finns i skogen.

Sjömän i fördärvet

Sjömanskrogen Fördärvet skattar åt förgängelsen detta år. Krogen låg på den tomt där McDonalds finns idag, nära hamnen. Genom sitt geografiska läge var krogen flitigt frekventerad av sjöfolk på 1800-talet. Från 1880 användes emellertid huset som personalbostäder åt dåvarande Stadshotellet som låg längre upp i Corfitz Beck Friisgatan.

Stadts trädgård är jämte Teatersalongen platsen dit trelleborgarna söker sig under tre dagar i september. Då ordnar Söderslätts Lantbruksklubb en trädgårdsutställning. Ordförande i bestyrelsen var förre landstingsmannen Hans Larsson, utställningskommissarie arbetschefen Axel Andersson och förre folkskolläraren Joh Henriksson från Västra Tommarp.

Emmerymedaljen i guld av elfte storlek delades i februari ut av Trelleborgs Nya Ångfartygs AB till de tre äldsta befälhavarna i rederiet – Andreas Olsson, 40 tjänsteår, Carl R Påhlsson, 37 år och Henrik Sonesson, 32 år. Medaljer var uppenbarligen i ropet vid den här tiden – Trelleborgs Gummifabrik firade 25 årsjubileum och uppvaktade sin disponent Albert Holmquist med Sällskapet Pro Patrias stora guldmedalj. Kontorschefen Arthur Lindquist, avdelningschefen K Eskilsson och kassören Adolf Borgström förlänas Kungliga patriotiska sällskapets guldmedaljer.

Två längor i Andréns garveri på Östergatan eldhärjas tidigt en januarimorgon. Risken att elden skulle sprida sig till intilliggande hus var överhängande och en tjock rök vällde ut från branden. Brandkåren lyckades dock rädda den nya stora fabriksbyggnaden liksom boningshuset ut mot Östergatan.

Starke sjösätts

Isvintrarna i slutet av 1920-talet föranledde SJ att satsa på en färja med isbrytarförmåga för den viktiga trafiken mellan Trelleborg och Sassnitz. Lördagen den 4 oktober sjösattes Starke vid Deutsche Werke i Kiel. Någon speciell högtidlighet föranledde sjösättningen dock inte. Starke byggdes i torrdocka och man släppte sonika in vattnet. Någon namngivningsceremoni försiggick inte heller. Först två månader senare beslöts i konselj att namnet skulle vara det fornnordiska Starke. Ett annat fartyg som för alltid förknippas med Trelleborg, Bengt Sture, kom för första gången till Trelleborg det här året. Det var Rederi AB Eruths som köpte in ångaren Alfred Rehder från Hamburg. Hon var byggd i Wesermünde 1917 och var på cirka 1 365 ton. I likhet med redartraditionen döptes fartyget om och fick namnet Bengt Sture. I oktober 1942 försvann Bengt Sture med man och allt under resa från Danzig till Trelleborg. Någon riktig klarhet i vad som hände har aldrig getts.

I maj 1930 fick Trelleborgs stad ett konstverk av disponentparet Holmquist. Det var Axel Ebbes skulptur Famntaget. Hon placerades vid stranden nedanför Solfjädern och avtäcktes den 27 maj. På 1970-talet flyttades Famntaget till Smyge där hon står än idag och blickar ut över havet.

Hyllade doktorn

I maj juni fyllde doktor Ljunggren 70 år och hyllades för sina stora insatser inom skolhälsovården. En stor skara skolbarn samlades på högtidsdagen framför hans bostad i Skyttsbankens hus, nuvarande Systembolaget, för att hylla läkaren.

En storbrand inträffade på Stora Markie gård i februari, fyra stallängor och en tröskelänga brann ner och 230 kreatur brändes inne. Det visade sig sedan att det var en mordbrännare, kallad Toffelpågen, som låg bakom branden.

Tre storbyggen förändrar gatubilden i Trelleborg för 75 år sedan. Det som kallats Wahléns hörna vid C B Friisgatan-Algatan bebyggs av Bröderna Mauritzon i Malmö. Samma hus har för övrigt i höst fått ny färg och lyser numera upp gatorna i en aprikos kulör. Vid Stortorget byggde Jöns Hansson en stor fastighet och vid Östergatan låter fabrikör Bergsten bygga en stor fastighet. Alla husen ritas av arkitekt Alb Flygare.

Stort intresse ådrog sig också kvarlevorna av ballongfarare André och hans män när de återbördades till Sverige. Så här berättar Trelleborgs Tidningen;

Under sin färd längs svenska kusten i september 1930 bragtes de på Vitön anträffade Andrémännens stoft en storslagen hyllning, i det kanonbåten Svensksund på vilken de förts till Stockholm, eskorterades av olika fartyg längre eller kortare sträckor.

På initiativ av brandchef Albert Jönsson anordnades en liknande hyllning från Trelleborg. Ångfärjan Konung Gustaf V eskorterade sålunda Svensksund från Falsterborev till Smygehuk måndagen den 29 september 1930. Anslutningen var storartad – icke mindre än 1 200 personer från Trelleborg med omnejd medföljde färjan.

På Trelleborgs redd förde bogserbåten Trelleborg SJ stadens representanter, borgmästaren Wirgin, kyrkoherde Ljungdahl och stadsfullmäktigeordföranden Gottfrid Andersson – över till Svensksund där borgmästaren nedlade Trelleborgs stads krans.

Under tiden spelade från färjan Trelleborgs Janistcharkår en sorgmarsch och Trelleborgs Arbetarsångförening sjöng Över skogen, över sjön, Vårt land och Du gamla, Du fria.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!