1929 - Snöstorm, Starke och Svenskbybor

Med sitt geografiska läge har Trelleborg mer än en gång hamnat i omvärldens fokus. 1929 gällde det de så kallade Svenskbyborna som återvände till svensk mark. På plats i Trelleborg för att ta emot dem fanns bland annat prins Carl och prinsessan Margaretha.

Gammalsvenskbyborna var resterna av en svensk bosättning i Ukraina. Nu fick svenskättlingarna en möjlighet att återvända till sina förfäders hemland. Runt 900 personer anlände torsdagen den 1 augusti 1929 till Trelleborg med ångfärjan Deutschland. Här blev de välkomnade med stora famnen – hela Trelleborg hade klätt sig i festskrud och ångfärjestationen var prydd med flaggor och girlanger. En talarstol hade ställts upp i hamnen, ovanför den kunde läsas ord Välkomna till Sverige.

Det var prins Carl, ordförande i Svenska Röda Korset, som höll välkomsttalet. Prinsessan Margaretha av Danmark fanns på plats i sin egenskap av ordförande i Svenskbykommittéen. Trelleborgs Arbetarsångförening sjöng och Trelleborgs Janitscharkår sjöng och spelade. Tidningarna berättar om stora människoskaror från Trelleborg och Söderslätt som tagit sig till hamnen för att bevittna svenskbybornas återkomst.

Snöstorm

1929 hade börjat dramatiskt i Trelleborg. Hösten och julen hade bjudit på barmark med detta tog en abrupt slut den 15 januari då en våldsam snöstorm drog fram över Slätten. Det var inledningen till en sträng vinter med många snöstormar och olyckor som följd.

Fredagen den 19 januari gick den tyske ångfärjan Deutschland på Kullagrundet sydost om Trelleborg. Dagen efter kunde hon dras loss av Neptunbolagets bärgare Diana. Vid Skurup spårade ett tåg ur, och eldaren dödades. Lokföraren låg länge fastklämd vid ett hett ångrör och han avled senare på Ystads lasarett.

Statsisbrytaren som beordrats att assistera trafiken i södra Östersjön och Öresund gick den 10 februari på grund vid inloppet till Trelleborg. Hon fick sedermera genomgå omfattande reparationer på varv i Landskrona. Natten till söndagen den 17 februari fick åttio passagerare tillbringa ombord på tåget mellan Malmö och Trelleborg sedan det fastnat i snödrivor vid Fosieby. Kung Bore tog i rejält denna vinter, den 27 februari var det hela sexton grader kallt i Trelleborg.

Erfarenheterna från den hårda vintern gjorde att SJ i december 1929 skrev kontrakt med Lindholmen-Motala Verkstad om leverans av en isbrytande godsfärja för Trelleborg-Sassnitzleden. Ett år senare skulle färjan levereras, till ett pris av 2 875 000 kronor. Så småningom skulle färjan komma att döpas till Starke.

Premiär för Solfjädern

Men det var inte bara snö och elände i Trelleborg detta år. Trelleborgs Planterings- och Försköningsförening som tagit initiativ till ett utvärdshus, kunde glädja sig åt att Solfjädern byggdes denna vår. Enskilda investerare hade köpt aktier för 52.000 kronor, staden bidrog med 23.000 kr. Byggnaden ritades av länsarkitekt Nils Blanck och byggdes av byggmästaren Olof B Larsson. Arrendator blev krögaren på Stadshotellet, Hermann Jacobsen, och invigningen ägde rum den 29 april 1929.

1929 fick Trelleborg nya män vid makten. Häradshövdingen Frans Malmros hade avsagt sig posten som ordförande i stadsfullmäktige och han ersattes av handelsföreståndaren Gottfrid Andersson. Vice ordförande blev boktryckare Nils Andersson. I oktober lämnade borgmästare K E von Geijer sin post, i 34 år hade han arbetat som domare i Trelleborg. Vid borgmästarvalet i januari 1930 segrade Alvin Wirgin från Jönköping.

Till ny ordförande i hamndirektionen efter skeppsredare Gösta Österberg, valdes konsul Axel Christensen. Vid årsskiftet 1928/29 lämnade också Johan Kock hamndirektionen, där han suttit sedan 1899.

Till föreståndare vid stadens reningsverk utsågs bland ett fyrtiotal sökande järnarbetare Algot Schyllert. Som syssloman på lasarettet anställdes samma år Edvin Nilsson.

Första radiofyren

I hamnen hände det mycket vid den här tiden. Under hösten 1928 och våren 1929 pågick omfattande fördjupnings- och reparationsarbete i färjelägena. Tullen fick nya byggnader på området mellan Kontinentkajen och Ångfärjestationen. Arkitekt var A Flygare, samma man som ritat ett nytt hus åt Anna Palmblad vid Algatan 44.

En radiofyr installerades vid Trelleborgs hamn på hösten detta år. På hamnbron restes två höga master med antenner, en kabel sänktes ner i havet för att via radiofyren sända morsesignaler till fartygen.

En stor händelse, åtminstone bland gemene man i Trelleborg, var den första ljudfilmens premiär. Den 7 december visades Jazzsångaren med Al Jolson på Teatern.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?