1920 - Dyra kärl krigets konsekvens

Första världskriget fick förstås en rad konsekvenser för Trelleborg, inte minst den omfattande krigsfångeutväxlingen som skedde via färjeleden Trelleborg-Sassnitz. En annan effekt av kriget blev att priserna på latrinkärl steg kraftigt...

Den 25 maj 1920 skrev Renhållningsverkets styrelse följande vädjan till Stadsfullmäktige:

Under de gångna krigsåren har priset å latrinkärl varit så högt att styrelsen ansett det lämpligt att i hufvudsak söka reda sig med reparation af gamla kärl utan att anskaffa nödigt antal nya. I år behöfves därför ett större antal nya än annars brukar vara fallet. I den af stadsfullmäktige fastställda staten för innevarande år har icke något anslag för ändamålet upptagits enär styrelsen vid förslagets uppgörande icke kunde bestämma summan, som komme att behöfvas.

Då förmånlig offert emellertid nu inkommit får styrelsen för renhållningsverket därför anhålla hos stadsfullmäktige om ett anslag af Elfva tusen femhundra (11,500) kronor för inköp av 500 st latrinkärl, hvilket torde täcka behofvet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?