1918 - Hungerdemonstrationen genom Trelleborgs gator

I november 1918 – för snart hundra år sedan – gick ett unikt följe genom Trelleborgs gator. Det var män och kvinnor som på det här sättet demonstrerade för att få mat till sig och sina familjer.

Trelleborgs första och enda hungerdemonstration samlade mycket människor. De täta leden av människor sträckte sig bort från J C Petersens mekaniska verkstad vid Östergatan/Hantverkaregatan fram till Rådhuset. Man kan föreställa sig minerna hos dessa människor, tyngda av de dagliga bekymren att få mat på borden. Första världskriget var just till ända, men eländet tog inte slut bara för att pappren skrivits under i en järnvägsvagn i Frankrike. Bristen på mat var stor och de livsmedel som fanns såldes ofta till den som bäst kunde betala.

I Arbetarekommunen i Trelleborg diskuterades läget vid flera möten under hösten. Att bilda en egen fiskeriförening var ett sätt att kunna kontrollera priserna på sill, en vanlig rätt på matborden i Trelleborg vid den här tiden.

30 öre portionen
Redan året innan, i maj 1917, öppnades ett soppkök i Garvaregården. Där serverades präktig soppa med kött och potatis i stora portioner á 30 öre. Så här berättar Trelleborgs Tidningen:

för verksamheten, som efter måndagens stora tillströmning att döma kommer att fylla ett verkligt behof, är det inredt en ljus och rymlig sal, hvilken med hithörande modärn och praktisk inredning apterats till kök och uppläggningsrum. Vid sidan om denna sal finnas två mindre rum, från hvilka det lämpar sig utmärkt att dels sälja biljetter och dels lämna ut portionerna.

Med soppkök i all ära, trelleborgarnas magar var tomma denna november 1918. Det föranledde arbetarna att organisera demonstrationen till Rådhuset. En delegation begav sig till rådmännen Jungbeck och Ekstrand. Rådman Jungbeck gick ut på trappan för att möta trelleborgarnas men han hade inte mycket att tröst att ge, de livsmedel som folkhushållningskommissionen hade att fördela räckte inte långt. Ett sorglustigt missförstånd uppstod i det hela, möjligen baserat på viss språkförbistring.

När rådman Ekstrand frågade demonstranterna vad de ville svarade en av ledarna för demonstrationen, Jöns Persson, att vi vill ha mad. Detta uppfattade dock Ekstrand som att man ville ha bad, något han lovade att ordna. Efter en stund klarades dock missförståndet upp, men arbetarna fick gå hem med oförrättat ärende, i Rådhuset fanns ingen hjälp att få mot tomma skafferier.

Bytte gås mot whisky
Många matvaror var ransonerade under detta sista krigsår. Ransonerna var knappa, smör exempelvis begräsandes till 25 gram per person och vecka. Eftersom mängden var så liten valde man att ha försäljning bara varannan vecka, det var inte lönt att sälja blott 25 gram i taget.

I tidningarna syntes annonser där god vara bortbytes mot kaffe, smör, prima cykelslang eller andra svåråtkomliga varor eller en liter John Crabble Old Highland Scotch Whisky bortbytes mot en prima gås

Samtidigt som bristen på mat var ett stort bekymmer, härjades Trelleborg, Sverige och Europa av den fruktade spanska sjukan. Redan i juli konstaterades de första fallen i Trelleborg av den influensa som tros ha skördat femtio miljoner människoliv världen över. På grund av spanska sjukan stängdes stadens skolor och nöjesetablissemang. I Centralskolans gymnastiksal inrättades ett provisoriskt sjukhus. Detta var öppet fram till mitten av november månad. Då upphörde också kolerabesiktningen vid färjorna. Först i augusti 1919 avvecklades Lifsmedelsnämnden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?