1907 - Trelleborg slår nytt rekord

Ny skola, större lokaler för telegrafstationen, ännu en järnvägsstation och två nya idrottsklubbar – Trelleborg för hundra år sedan var en stad, stadd i kraftig förändring. Fyrtio år efter att Trelleborg åter blev stad var framtidstron stark.

Staden växte också rejält, Kungl. Maj:t beslöt i mars att hela Trelleborgs socken och delar av Kyrkköpinge och Mellanköpinge, administrativt, kommunalt, ecklesiastiskt och judicielltskulle införlivas med Trelleborgs stad. Genom beslutet ökade folkmängden i Trelleborgs stad drastiskt, från drygt 3 300 till nära 9 000!

Antagligen var det en mild vinter 1907. Åtminstone kunde man plantera ett 250 år gammalt buxbomsträd i Stadsparken den 4 februari. Det gamla trädet hade tidigare vuxit i gördelmakare J Thorells trädgård vid Algatan. Här har flera fynd gjorts som tyder på att stadens gamla rådhus en gång legat här.

Två nya idrottsklubbarna bildades i Trelleborg det här året. Det var Svenske och Trelleborgs idrottsklubb. På bild i Trelleborgs-Tidningen poserar spelarna i Svenske i förda kortbyxor, knästrumpor och slips!

Aktiv

Kooperativa Handelsföreningen Aktiv u.p.a. konstituerades vid ett sammanträde i januari månad. Den 28 mars öppnade konsumentföreningen en butik på Östergatan 29. Trelleborgs Andelsförening u.p.a. öppnade senare samma år affär i Karlmarkska huset vid Stortorget.

Det blev en mindre lyckad debut för de nya båtarna på Kontinentalleden till Sassnitz. Prinsessan Margareta gick på grund redan på sin andra resa. Så här berättar Trelleborgs-Tidningen om händelsen:
Den vid Kockums i Malmö nybyggda postångaren Prinsessan Margareta blev färdig först i juli 1907 och gick lördagen den 13 juli ut på en besiktningsresa i Sundet, varpå ångaren gick direkt till Trelleborg, vars hamn var smyckad med en mångfald av svenska och tyska flaggor. Då ångaren lagt till vid kajen, varå en stor folkskara var församlad, utbragte dr Herslow ett leve för Trelleborgs stad och hamn samt för kapten Ljungberg. De flesta av de svenska gästerna avreste kl 6.50 till Malmö och kl 7.15 avgick Prinsessan med de tyska gästerna till Sassnitz, varifrån ångaren återvärde på söndagsmorgonen för att övertaga förmiddagsturerna på kontinentrouten.
Redan på sin andra ordinarie resa till Sassnitz råkade ångaren ut för ett missöde, som väckte stort uppseende, inte minst i Trelleborg. I rådande svår tjocka grundstött fartyget vid 1-tiden på middagen utanför Rügen mellan Stubbenkammer och Lohme och blev obetydligt läck. Vid 5-tiden tog sig ångaren för egen maskin av grundet och gick in till Sassnitz, varifrån Prinsessan på tisdagen gick till Malmö för reparation.

Ny station i Tommarp

Det handlar inte bara om kommunikationer till havs detta år, i Skytts Tommarp, mellan Skegrie och Trelleborg, öppnas en station för allmän trafik i slutet av augusti. Den nya stationen ligger på Malmö-Trelleborgs järnväg.

Trelleborgs Biografteater annonserade så här i tidningen:
Öppnas åter lördagen den 24 augusti uti nyinredd lokal vid Algatan, Hotell Norden. Och komma förevisningar att gifvas t.v. hvarje lördag, söndag och måndag å vanliga tider. Alltid förstklassiga bilder af omvexlande skämtsamt och allvarligt innehåll.

Nya Centralskolan invigdes den 5 september. Bland gästerna fanns överdirektören i Överstyrelsen för rikets läroverk Ernst Carlsson. Skolan byggdes av Trelleborgsbyggmästaren Helgesson vars entreprenadbud slutade på 67 000 kronor. Slutklämmen i tidningen lyder som följer:
Den nya folkskolan torde tillfredställa mycket höga anspråk på en modernt inredd folkskolebyggnad på samma gång som den utgör en verklig prydnad för staden.

Telegrafstationen flyttade detta år eftersom man satt alltför trångt i de gamla lokalerna i Järnvägsstationen. I stället flyttade telefon och telegraf in i Spritbolagets nya hus där telegrafverket disponerade åtta rum.

Denna utvidgning var af behofvet påkallad, då endast inom staden finnas ej mindre än 207 abonnenter, deraf en stor del affärsmän, som flitigt använda sin telefon. Dessutom höra till Trelleborg fyra vexelstationer, Tommarp med 9, Skegrie med 13, Gislöv med 16 och Södra Åby med 15 abonnenter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?