1905 - Gummifabriken tar över Velox

Brist på mjölkpigor, förödande eldsvådor, en ny färgfabrik och en permanent biograf – det var några av de stora händelserna i Trelleborg och på Söderslätt för 1905.

Knappt hade helgerna tagit slut förrän den nya färgfabriken Skandinaviska Lack & Färgfabriksaktiebolaget Müller & Mann höll konstituerande bolagsstämma i Trelleborg den 14 januari. Fabriken tog över lokalerna från Färgfabriken Iris vid Gutenbergsgatan. Än idag tillverkas färg på samma ställe, efter många namnbyten heter färgfabriken idag ANI.

De unga flickorna på Söderslätt visar litet intresse för de agrara yrkena. Trelleborgs-Tidningen skriver om bristen på mjölkpigor;

Landtmännen klaga. Flickorna vilja helst blifva sömmerskor eller småskollärarinnor, men de ansträngande landtbruksgöromålen undfly de. Åtskilliga lantbrukare ser sig nödsakade att minska sin kreatursbesättning eftersom det är så svårt att få tag i mjölkpigor.

Dåtidens tiotaggare

Sverige-Tyskland blir namnet på det nya rederi som från den första maj 1907 ska ta över postångartrafiken mellan Trelleborg och Sassnitz. Bland stiftarna finns namn som Herslow, Kockum, Skytte, Schmitz och Faxe, alla från Malmö, Frans Malmros och Gustaf Smith från Trelleborg och friherre von Schwerin på Skarhult. Av aktiekapitalet på en halv miljon står stiftarna för drygt hälften, 260 000 kronor.

I augusti får Trelleborg en stående biografteater. Ett konsortium i staden köpte in en cinematograf med hvilken fr o m nästa september kommer att gifvas föreställningar å härvarande teatersalong lördagar och söndagar.

Den röde hanen härjade svårt på Söderslätt detta år. Den 17 april utbröt eldsvåda på komministerbostället i Maglarp. Det blåste storm och i den starka ostliga vinden spred sig elden till nio halmtäckta hus väter om komministerbostaden. Samtliga hus lades i aska.

Komminister Nordenberg lyckades rädda kyrkoböckerna och det viktigaste ur kyrkans arkiv. Eldbekämpningen engagerade sprutor från såväl Maglarp som Skegrie, Hammarlöv, Västra Värlinge och Västra Tommarp. Komministerbostället var byggt 1886 och var försäkrat för 3 000 kronor.

I juni var det dags igen. Strax efter klockan 12 på dagen den 15 juni utbröt en eldsvåda i Skegrie. Två gårdar och tre hus lades i aska och fler byggnader var hotade. Från Tommarp, Maglarp, Fuglie, Räng, Hammar och Hammarlöv kom sprutor, vattenkörare och brandmanskap. Också Trelleborgs brandkår ryckte ut med sin handkraftspruta.

Förödande åskväder

På söndagskvällen den andra juli drog ett kraftigt åskväder in över Trelleborg och Slätten:
Ett fruktansvärt åskväder, hvars make ej på många år hemsökt södra Skåne, rasade i går afton, söndagen den 2 juli, från kl 8 till långt in på natten. Något före half nio föll ett häftigt, skyfallsliknande regn, hvilket piskade genom gatorna som en snöstorm, rapporterar Trelleborgs-Tidningen.

Blixten slog ner på flera håll och orsakade eldsvådor. I Ståstorp brann landbtukaren Olof Perssons kringbyggda gård ner till grunden. Tre kor, två kalvar och en tjur fick sätta livet till. Under släckningsarbetet inträffade träffades smedsgesällen Karl Grönberg av en nedrasande skorsten. Han fördes medvetslös till Trelleborgs lasarett men var död vid framkomsten.

Samma åskväder ledde till att lantbrukare Jöns Perssons gård i Fuglie brann, tre kor innebrändes. I Västra Alstad brann tre hus vid kyrkan ner till grunden.

Ett öre mer i timmen

Arbetarrörelsen och fackföreningarna växer sig starka. I Trelleborg finns 657 röstberättigade inom lantförsamlingen och arbetarekommunen beslutar sig för att ställa upp med en kandidat i riksdagsvalet. Tjugo procent av korvförsäljningen vid hantverksfesten skänks till stöd för lockoutade järnarbetare. I april bryter det ut strejk på den av Johan Kock ägda Trelleborgs Snickerifabrik. Arbetarna kräver ett öre mer i timmen, de återgår till arbetet sedan det fastställts att deras timlön ska vara 36 öre.

Gummitillverkningen i AB Velox har inte gått så lysande sedan starten 1898, och bolaget träder i likvidation. Istället startar Trelleborgs Gummifabriks AB, där Johan Kock får hjälp av Helsingborgsdisponenten Henry Dunker. Denne man driver gummifabrik i sin hemstad och de båda industrialisterna delar upp produktionen mellan fabrikerna – Sveriges första strukturrationalisering i gummibranschen är ett faktum.

Än i dag är Dunkerintressena starkt involverade i Trelleborg AB. Gummits hundraåriga tillvaro kommer att uppmärksammas på olika sätt under året, bland annat med en utställning på Trelleborgs museum.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?