1888 - Nya Trelleborg blir myndigt

4 876 personer – så stor var befolkningen i Trelleborg för 125 år sedan. Det är lite mer än tio procent av dagens invånarantal...

Gamla torg
Foto: Susanne Nilsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Gamla torg

Ungefär lika många bodde på landet som i staden detta år när det pånyttfödda Trelleborg blev myndigt.

Trelleborg återfick sina förlorade stadsrättigheter 1867 och det blev inledningen på en stark tillväxt. 1867 bodde 3 432 personer i Trelleborg, en siffra som växt med drygt fyrtio procent på 21 år. Födelseöverskottet var stort – 1988 föddes 118 barn medan 69 personer avled.

Året präglades av framtidstro. På olika håll i staden märktes den nya tiden. Garverifaktor Svensson satte upp ett vindhjul med sex vingar som skulle driva både barkkvarnen och vattenledningen i hans garveri på Östergatan.

Kung Bore härjade på Slätten denna vinter och en snöstorm stoppade järnvägstrafiken på linjen Malmö-Trelleborg. Tågen blev stående, först i Tygelsjö, sedan Vellinge från torsdag till lördag i mars månad.

Utbyggnaden av hamnen fortsatte. Bland annat stensattes den norra kajen från Lotshuset till Tullkammaren. Sockerfabriken fick i oktober elektriskt ljus lagom till höstmörkrets entré i oktober. Stadsfullmäktige diskuterade frågan om införande av elbelysning i staden men frågan bordlades. Flera talare ansåg att projektet skulle kosta enorma summor pengar.

Inställningen var också njugg mot idén att bygga en ångkvarn i hamnen. Grosshandlare Malmros förslag avslogs i stadsfullmäktige. Så småningom skulle det dock bli så väl elektriskt ljus som ångkvarn i hamnen...

Restaurangen vid Gamla Torg återfick sitt gamla namn Tre Lejon eftersom det officiella namnet Prins Karl inte användes i praktiken. Idag poserar två lejon framför byggnaden men krogen är nerlagd och huset ska byggas om till bostäder.

På riksplanet pågår en strid inom Lantmannapartiet mellan frihandelsvänliga och tullbevarare. Kung Oscar II som är frihandelssinnad tillsätter en så kallad försoningsministär med Gillis Bildt som stadsminister.

Justitieminister Axel Bergström startar en åtalskampanj mot socialdemokraterna. Axel Danielsson, utgivare av tidningen Arbetet i Malmö, döms till 22 månaders fängelse för religionsbrott. Tidningen Socialdemokraten beslagtas.

I april förbjuds handel med tobak, snus och cigarrer på söndagar. Sundsvall och Umeå härjas av svåra bränder under sommaren och i Sundsvall blir 9 000 personer hemlösa. Hjälpaktioner organiseras i hela landet. I september slopas bötesstraffet för den som uteblir vid husförhör.

I norska stortinget leder en hätsk debatt till att den förre detta statsministern Ole Richter skjuter sig när han besök Stockholm. Han var anklagad för lögn.

Ute i världen sörjs detta år den tyske kejsaren Wilhelm I av sitt folk när han avlider i mars. Hans son Fredrik III tillträder men är så sjuk att han bara hinner regera i 99 dagar innan också han avlider. Wilhelm II kliver upp på tronen.

Tyskarna inför en lag om lantvärn och landstorm sedan Frankrike och Ryssland börjat rusta. Det franska bolaget som fått ordern att bygga Panamakanalen träder i likvidation efter ekonomiska bekymmer. Arbetschefen de Lesseps och vd:n Eiffel åtalas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?