Trelleborg i årtal

1257, 1619 och 1867 - tre årtal som haft stor betydelse för Trelleborg. 1257 nämns Trelleborg för första gången i skrift, 1619 drogs stadsrättigheterna in och 1867 blev Trelleborg åter stad. Dessa årtal och flera andra beskrivs närmare i artikelserien nedan. Häng med in i historian!

 • 1260 – Trelleborg ges bort som brudgåva

  När den vackra danska prinsessan Sophia år 1260 gifte sig med den svenske kung Valdemar hade hon med sig en ovanlig brudgåva – staden Trelleborg!

 • 1267 – Franciskanerklostret grundas

  Klostret i Trelleborg grundades 1267, tio år efter att staden Trelleborg nämnts vid namn för första gången i skrift. Samma år grundlades för övrigt klostret i Ystad som idag används som museum. Också i Malmö och Lund fanns franciskanerkloster, och i Lund startade bröderna en högskola 1438.

 • 1619 – Ett svart år i Trelleborgs historia

  Trelleborg – ett hot mot Malmö? Idag kan den tanken kanske kännas främmande, men i början av 1600-talet var det en realitet. Malmö skulle slet blifwe öde och forderfwit om köpenskapen fick fortsätta i den blomstrande handelsstaden Trelleborg.

 • 1680 - Trelleborgarna trampar samma gator sedan 1600-talet

  Trelleborgs äldsta bevarade karta ritades av Johannes Meijer under senare delen av 1600-talet. Då hade Trelleborg runt 150 boningshus och staden sträckte sig några hundra meter i öst-västlig riktning. Från havet var det ungefär 400 meter upp till stadsgränsen i norr.

 • 1715 – En konung stiger i land

  För 290 år sedan, en snöig decembermorgon, fick Trelleborg kungligt besök. Någon välkomstkommitté fanns emellertid inte på plats, det lämnades inte över några blommor, klipptes inga blågula band – Karl XII landsteg helt inkognito vid Stavstensudde. Så småningom kom dock besöket att leda till en hel del historier, mer eller mindre trovärdiga.

 • 1715 - Kungligt främmande till jul

  Strax före jul 1715 fick Trelleborg fint främmande, även om det inte var många som kände till det. Då landsteg nämligen Karl XII vid Stavstensudden. Då hade krigarkonungen varit borta från Sverige i många år. Så småningom blev förstås kungabesöket upphov till åtskilliga historier, sanna eller inte går inte att bedöma idag. Sant är emellertid att Karl XII landsteg vid Stavstensudden eller möjligen vid Skåre en snöig decemberdag för snart 300 år sedan.

 • 1867 – Trelleborg blir åter stad

  248 år – så länge kom det att dröja innan Trelleborg åter blev stad. Först i maj månad 1867 fick trelleborgarna kliva in i finrummet och åter kalla sig stadsbor. Så här berättar Trelleborgs Posten den 23 maj om denna stora händelse:

 • 1888 - Kommunala beslut i samma rum i 125 år

  När kommunstyrelsen i Trelleborg samlas till sina sedvanliga månadsmöten , så sker detta i en unik lokal. Hade väggarna kunnat tala, hade de bistra herrarna som från sina guldförsedda ramar blickar ner på menigheten kunnat berätta, då hade vi fått höra Trelleborgs hela nutidshistoria.

 • 1888 - Nya Trelleborg blir myndigt

  4 876 personer – så stor var befolkningen i Trelleborg för 125 år sedan. Det är lite mer än tio procent av dagens invånarantal...

 • 1897 – Trelleborg vinner postångarkampen

  1897 var ett stort år i den unga staden Trelleborgs historia. Efter att i flera år kämpat mot grannstäderna Ystad och Malmö fick Trelleborg uppdraget att vara svensk hamn för postångartrafiken till Tyskland.

 • 1903 - Då drevs cykeln med benzin

  Snöstorm, nytt golv i Rådhuset och livlig verksamhet i hamnen.

 • 1904 - Inte var nyårsvädret bättre förr...

  Att jul och nyår ingalunda är liktydigt med gnistrande snö och minusgrader är ett välkänt faktum för alla trelleborgare. Tvärtom är det större risk att det regnar och blåser under helgerna än att snön stilla singlar ner från skyn.

 • 1904 - Stormflod och förlista fartyg

  En svensk jätte, förlista fartyg, stormflod på nyårsafton, kungajubileum och ny kyrka – 1904 var ett händelserikt år i Trelleborg och på Söderslätt. Det nya seklet var fortfarande ungt, automobiler väckte stor uppståndelse på gatorna och Sverige var fortfarande i union med Norge.

 • 1905 - Gummifabriken tar över Velox

  Brist på mjölkpigor, förödande eldsvådor, en ny färgfabrik och en permanent biograf – det var några av de stora händelserna i Trelleborg och på Söderslätt för 1905.

 • 1906 - Trälleborg blir Trelleborg

  Trelleborg eller Trälleborg, Treleborg eller Träleborg – den frågan fick sitt slutgiltiga avgörande för hundra år sedan. 1906 var också året då centrala Trelleborg fick två av sina vackraste hus, Läroverket blev samskola och Kontinentaltrafiken fick två nya fartyg.

 • 1907 - Trelleborg slår nytt rekord

  Ny skola, större lokaler för telegrafstationen, ännu en järnvägsstation och två nya idrottsklubbar – Trelleborg för hundra år sedan var en stad, stadd i kraftig förändring. Fyrtio år efter att Trelleborg åter blev stad var framtidstron stark.

 • 1908 - Kungligt besök och sug efter revolver

  1908 – för hundra år sedan – var ett händelserikt år i Trelleborgs historia. Trelleborgs flickskola upphörde, hertigparet av Södermanland gästade staden och flickskolan upphörde. Dessutom var det stor efterfrågan på revolvrar i Trelleborg, en effekt av Amaltheadådet i Malmö.

 • 1908 - Stor glädje när Trelleborg vann färjestriden

  Den 4 mars 1908 var en glädjens dag i Trelleborg. Flaggor hissades och stadens ledande personer samlades på Stadshotellet. Stadsfullmäktiges vice ordförande Frans Malmros erinrade i ett tal om dagens betydelse för staden och utbringade ett leve för Sveriges regering och riksdag.

 • 1909 - Kungen, ett steg efter sin Drottning

  Att drottningen får följa sin kung är ett mönster som ständigt upprepas genom historien. I Trelleborg är det dock tvärtom... När tågfärjan Konung Gustav V kom till Trelleborg för hundra år sedan fick han finna sig i att hans drottning anlänt redan året före. Kungen kom heller aldrig att nå den popularitet bland trelleborgarna som Drottningen gjorde. Men så var han inte heller lika vacker...

 • 1910 - Biokrig med närproducerat

  Numera kan Trelleborg åter ståta med två biografsalonger, tidigare i höst fick Grandbiografen en "lillasyster" i form av en mindre salong. För hundra år sedan hade Trelleborg också två biografer, som konkurrerade hårt inbördes, bland annat genom att bjuda trelleborgarna på filmer med dem själva i huvudrollen!

 • 1910 - När Trelleborg Trälle och Månstorp Jordholmen

  Trelleborg eller Trälleborg? Frågan om hur namnet på den sydligaste staden ska stavas har diskuterats flitigt under seklernas lopp. För drygt hundra år sedan, 1910, beslöt Kungliga Järnvägsstyrelsen att namnet skulle stavas med ä. Detta trots att Kungl Maj:t bara fyra år tidigare slagit fast att det var med e som Trelleborg skulle stavas.

 • 1911 - 2 öres löneökning

  Utbyggnad av Trelleborg Övre, höjning av kommunalarbetarnas löner och barnfest i Stadsparken. Rubriker 2011? Nej, de här nyheterna är hundra år äldre... Samma år tillverkades hästspårvagnar i Trelleborg och en gnisttelegraf över Östersjön installerades.

 • 1914 - Inte lätt att vara hundägare

  Hunden anses ju vara människans bästa vän, men det hindrar inte att fyrfotingarna – eller kanske snarare deras hussar och mattar – kan vålla irritation i sin omgivning ibland. Detta är dock ingalunda något nytt påfund, redan för snart hundra år sedan fick beslutsfattarna i Trelleborg ta sig an hundfrågan.

 • 1915 – Krigets offer passerar Trelleborg

  63 463 - så många var de krigsoffer som passerade Trelleborg från den 12 augusti 1915 fram till krigsslutet tre år senare. En del fick sin grav i Trelleborg och vilar idag under Axel Ebbes staty på Norra Kyrkogården.

 • 1918 - Hungerdemonstrationen genom Trelleborgs gator

  I november 1918 – för snart hundra år sedan – gick ett unikt följe genom Trelleborgs gator. Det var män och kvinnor som på det här sättet demonstrerade för att få mat till sig och sina familjer.

 • 1918 - Spanska sjukan den tidens svininfluensa

  Hösten 2009 har på flera sätt präglats av svininfluensan. Oro för sjukdomen, för och emot vaccinering och uteblivna leveranser av vaccin har blivit en följetong i massmedier, vid köksborden och på arbetsplatser.

 • 1919 - Seg strid om juvelregn över Böste

  Även om det hunnit gå snart hundra år sedan så har det knappast förekommit någon nederbörd likt den som föll över Böste lördagsförmiddagen den 9 augusti 1919. Då regnade det nämligen albanska juveler från himlen...

 • 1920 - 25 år gräns för spritinköp i Trelleborg

  Höj åldersgränsen för spritinköp i Trelleborg till 25 år! Det drastiska förslaget framförde de båda kommunalpolitikerna Oscar Dalsjö och Olof Linders till Stadsfullmäktige i juni 1920.

 • 1920 - Dyra kärl krigets konsekvens

  Första världskriget fick förstås en rad konsekvenser för Trelleborg, inte minst den omfattande krigsfångeutväxlingen som skedde via färjeleden Trelleborg-Sassnitz. En annan effekt av kriget blev att priserna på latrinkärl steg kraftigt...

 • 1920 - Vägbyggen och trottoarer lindrade arbetslösheten

  Åren efter första världskriget var besvärliga i Trelleborg och övriga Sverige. Arbetslösheten var stor och eftersom den tidens sociala skyddsnät var vävd med avsevärt större maskor än dagens, så led många människor ont. Att lindra nöden blev en viktig angelägenhet för den tidens kommunalpolitiker i Trelleborg. Kontanta bidrag var sällsynta, istället var det nödhjälpsarbete som gav familjeförsörjaren möjlighet att ge sina barn bröd på bordet.

 • 1921 - Att odla förstånd och karaktär

  De senaste åren har undervisning - eller snarare bristen på undervisning - i gymnastik kommit allt mer i fokus. Undersökningarna har visat att dagens barn och ungdomar sitter alldeles för mycket stilla framför tv-apparater och datorer. I kombination med minskad undervisning i fysiska aktiviteter kan detta på sikt få förödande konsekvenser för folkhälsan varnar experterna.

 • 1921 - När lastbilarna for fram som jehu...

  Till och från diskuteras hastigheten på våra gator och vägar. I centrala Trelleborg infördes för några år sedan en frivillig sänkning av hastigheten till 30 km i timmen. Annat var det för drygt nittio år sedan – 1921 sänktes hastigheten för lastbilar till 10 km i timmen...

 • 1921 - Trelleborgs toaletter ingen skitsak…

  Nöden har som bekant ingen lag, och då är det en befrielse att ha nära till en bekvämlighetsinrättning. I Trelleborg har vi dylika bland annat på Stortorget, i byggnaden som i folkmun går under benämningen Dassakiosken. Den första toaletten som byggdes på torget var en segsliten historia i det kommunala beslutsmaskineriet. Frågan väcktes 1915, men först 1921 fattades beslut att bygga stadens första offentliga wc!

 • 1922 - Så gick det till när Trelleborg fick sin egen skog

  Att kalla Albäcksskogen för just skog känns underligt för människor med rötterna norr om Landsvägen. Något större område handlar det ju inte om, och så värst många träd omfattar inte skogen heller, åtminstone inte med norrländska mått mätt. Men för generationer av trelleborgare är Albäck det närmaste skog vi kan komma, ett älskat rekreationsområde för båda gamla och unga.

 • 1927 - Blott Sverige svenska äpplen har

  Blott Sverige svenska äpplen har brukar man säga. Att slå vakt om dessa var en angelägenhet i Trelleborg redan 1927 . Då fick nämligen stadsfullmäktige ta ställning till ett förbud av försäljning av utländsk frukt på torget i Trelleborg.

 • 1927 - Solfjädern gav sjökänning

  Bara namnet får trelleborgare från medelåldern och uppåt att få något drömskt i blicken. Nostalgiska minnen från dansaftnar, middagar och festliga tillställningar blandas med beskrivningar av huset längst ute mot havet, Famntaget, inredningen och källarmästare Herman Jacobsens menyer.

 • 1928 - Trelleborg får sin första uteservering

  I juni månad 1928 kan man tänka att trelleborgarna i gemen spärrade upp ögonen. Nu hade stora världen kommit till Trelleborg! Stadens första trottoarservering öppnades, ett gott initiativ menade redaktören på Trelleborgs Tidningen.

 • 1929 - Snöstorm, Starke och Svenskbybor

  Med sitt geografiska läge har Trelleborg mer än en gång hamnat i omvärldens fokus. 1929 gällde det de så kallade Svenskbyborna som återvände till svensk mark. På plats i Trelleborg för att ta emot dem fanns bland annat prins Carl och prinsessan Margaretha.

 • 1930 - Famntaget kommer, Fördärvet försvinner

  Sjömanskrogen Fördärvet rivs, Starke sjösätts och disponentparet Holmquist donerar Ebbestatyn Famntaget till trelleborgarna – det var några av de stora händelserna i Trelleborg år 1930.

 • 1931 - Isak gör entré i Stadsparken

  En isbrytande färja, fynd av ett medeltida kloster, ett brinnande fartyg, en älskad säl och orkan över Söderslätt – 1931 var ett minnesvärt år i Trelleborg. Det första världskriget låg ganska långt tillbaka i tiden, och än dröjde det några år innan stöveltrampet i Tyskland ledde tankarna till en ny världsbrand. I Sveriges sydligaste stad fortsatte hamnen och näringslivet att utvecklas.

 • 1932 - När trelleborgarna fick bröd till söndagskaffet…

  I det kommunala arkivet finns många små guldkorn - här har vi vaskat fram ett beslut som ledde till att trelleborgarna för drygt åttio år sedan fick färskt bröd till kaffet.

 • 1932 - Tronföljarbesök och lasarettsinvigning

  1932 blev ett händelserikt år i Trelleborgs historia. Boxningsklubben fick en stor sporthall, kronprinsen Gustaf Adolf och hans Sibylla besökte Trelleborg och Stadsparken fick en ny säl, ett sällskap som den gamle Isak dock inte gillade.

 • 1933 - 75-årsjubilarer lika aktuella idag

  Ny idrottsplats, första Torgfesten och Ebbes samlade verk i gåva - 1933 var på flera sätt ett märkesår i Trelleborgs historia. Trots att 75 år har gått så är Vångavallen och Ebbes skulpturer viktiga inslag i livet i Trelleborg. Och Torgfesten talar de äldre fortfarande om i varma ordalag.

 • 1933 - Ebbe donerade konstskatt till Trelleborg

  Ingen annan konstnär är så intimt förknippad med Trelleborg som Axel Ebbe. På många olika platser runt om i Trelleborg finns hans verk till beskådande. I år är det 75 år sedan makarna Ebbe skänkte alla konstverken till Trelleborgs stad. Detta blev några år senare grunden till den konsthall som bär Axel Ebbes namn.

 • 1933 - Kriminellt kritisera kommunstyrelsens beslut

  Att uttrycka sitt missnöje över de politiska besluten kunde för åttio år sedan få sin epilog inför Fru Justitia. Trelleborgs Tidningens redaktör G P Quist hamnade nämligen framför skranket sedan han bokstavligt sagt vad han tyckte om magistratens beslut att inte tillåta dans efter midnatt.

 • 1935 - Trelleborgs mest berömda orm fyller 75

  I snöstormar och sommarsol, i höststormar och vårregn, i 75 år har Sjöormen prytt Stortorget i Trelleborg. Den mäktiga varelsen är en gåva av trelleborgarna till trelleborgarna och skapades av Axel Ebbe. Hans museum, Ebbehallen, fyller för övrigt också 75 år i år. Ormen och konsthallen invigdes av kronprinsparet i juli 1935.

 • 1936 - Kärt barn har 58 namn...

  Trelleborg eller Trälleborg? Frågan delade stadens invånare i två falanger långt in på 1900-talet.

 • 1936 - Långa tyska skuggor i Trelleborg

  Det hotande världskriget kastade långa skuggor över livet i Trelleborg för 75 år sedan. Abessinienambulansen passerade Trelleborg både på ut- och hemresa, landstormen mobiliserades och färjetrafiken slog nya rekord när propagandaolympiaden i Berlin ägde rum.

 • 1939 - Judeförföljelse bakom Badhuskonstverk

  För sjuttio år sedan, 1939, invigdes Trelleborgs nya stolthet, Varmbadhuset på Östra Vallgatan. Trots de mörka moln som hängde över Europa där andra världskriget just brutit ut, gladde sig trelleborgarna över det fina badhuset.

 • 1939 - När Trelleborg fick en kommunal kanon

  1939 stod världen på randen till ett nytt förödande krig. Trelleborg med sitt geografiska läge på tröskeln till Kontinenten och med det stöveltrampande Tyskland som granne i söder, blott sju mil bort, påverkades i allra högsta grad.

 • 1940 - Innan trelleborgaren fick TV

  Vad gjorde trelleborgarna innan TV blev var mans egendom? Innan man någon gång på 1960-talet sjönk ner i Tv-fåtöljen med Tv-kannan framför sig, möjligen med en bit radio-kaka på tallriken? Jo, de gick på föreläsning!

 • 1940 - Om vådan av att spela musik i centrala Trelleborg

  Om vådan av att spela musik i centrala Trelleborg ... Idag är vi vana vid att mötas av musik snart sagt överallt. I hissen, på varuhuset, i bussen eller hos frisören ljuder mer eller mindre ljuva toner i en ständig och strid ström.

 • 1941 - Farligt nöjesliv i Trelleborg

  - Den uppväxande ungdomen måste skyddas från de faror som det florerande nöjes- och utelivet kan medföra!

 • 1941 - Påsken förr i Trelleborgs stad

  1941 utfördes traditionsuppteckningar från Trälleborg på bekostnad av Trälleborgs stad genom Lunds Universitets Folkminnesarkiv.

 • 1942 - Då kostade skollunchen 65 öre om dagen...

  Då kostade skollunchen 65 öre om dagen...
  Salt sill och potatis, salt torsk med senapssås, färsk soppa, vattenrisgröt och stekt blodkorv.

 • 1943 - När Trelleborg mobiliserade

  I dessa dagar när TV, radio och tidningar präglas av krig och elände världen över, kan det kanske vara på sin plats och berätta om när Trelleborg mobiliserade för sjuttio år sedan, 1943. Den gången var kriget inte bara männens angelägenhet, på hemmafronten i Trelleborg bildades Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté som vördsamt anhöll om ett anslag av 300 kronor för sin verksamhet.

 • 1952 - Radio-Jönsson tar TV:n till Trelleborg

  Trelleborgs kommun har ett förnämligt och innehållsrikt arkiv, en skattgömma ur vilken man kan gräva stort och smått ur Trelleborgs historia. Här gör vi ett nedslag i vad som hände 1952;

 • 1954 - En stadsminister hedrade en annan

  Vid 14-tiden den 19 februari 1954, för femtio år sedan, avled Axel Pehrsson-Bramstorp på lasarettet i Trelleborg, 71 år gammal. Under några varma sommarmånader 1936 var han statsminister i Sverige.

 • 1954 - Färjetrafiken fortsätter växa

  Hemgården, Liljeborgsskolan och satsning på färjor – nyhetsflödet i Trelleborg för femtio år sedan skiljde sig inte så mycket från dagens rubriker. De gamla gulnade tidningsläggen talar om den nya bilfärjeleden Trelleborg-Travemünde, den stora folkskolan vid Liljeborg och att Holmquistska villan bli Hemgård.

 • 1965 - Kul i fem för mer än 50 år sedan…

  Simtävlingar, tips för Miss Modern, omröstning om Trelleborgs Tio i Topp skivor och korandet av Trelleborgs spänstigaste och snabbaste pojke och flicka. Det var några av de aktiviteter som ungdomarna i Trelleborg kunde ägna sig åt under februarilovet 1965.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?