Trelleborg i årtal i korthet

Här följer en sammanfattning för milstolparna i Trelleborgs historia.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?