Skatten som försvann av kyrkklockorna

På gränsen mellan Anderslöv nummer 9 och Norra Åby finns en ganska hög och spetsig backe som åtminstone i forna dagar kallades för Lerbjer. Enligt folksägnen beboddes Lerbjer av en trollpacka, som följaktligen kallades för Lerbjerskärringen eller Lerbjerskan.

Trollkonan var mycket rik och omgav sig av guld och silver. Ibland ställde hon till med stora gästabud till vilka hon bjöd in andra troll och älvor i stort antal. Varje lillejulafton, den 23 december, lyftes hela Lerbjershögen upp som på guldstöttor och den som hade lust och mod kunde så studera trollpackans lysande, praktfulla salar som glänste av guld och glittrande smycken.

Precis som många andra hade Lerbjerskan sin förmögenhet samlad i lerkar. Den dag då de båda kyrkklockorna i Anderslöv ljöd för första gången, sprack lerkaren isönder. Då blev Lerbjerskan så arg att hon tog sina skatter och gav sig iväg till Jordberga kullar där det sägs att hon bor än idag. Hon har inte synts till i Lerbjer sedan den dagen klockornas klang ljöd över nejden för första gången.

Efter att trollkonan flyttat blev Lerbjer samlingsplats för de näraliggande byarnas kokommendanter. Detta hände sig innan enskiftets införande när Anderslöv, Sörby, Grönby, Hönsinge, Brönnestad, Klagstorp, Vallby och Norra Åby utgjorde en faelledslag. När skörden bärgats in på hösten, gick kreaturen från alla byarna tillsammans på bete och vaktades av åtta hörar, var och en försedd med en ringestaf och ett värahorn.

Hörarna var traktens myndigaste herrar och kallades också för de åtta potentaterna. Den som hade den största hjorden stod högst i rang. Hierarkin mellan hörarna var sträng och när den överste lät sitt värahorn ljuda och hans ringstav skramlade från toppen av Lerbjer, skyndade sig de andra dit för att ta emot befallningarna.

Vid en annan backe, Rockhög, huserar Rockshögskärringen. Många som är födda en torsdag eller söndag har sett henne, isynnerhet under månljusa nätter. Då sitter nämligen Rockhögskärringen på sin hög och spinner.

Vid denna hög lär det spöka mycket. Det berättas att man sett ljus vid högen och ibland ser det ut som om hela högen står i brand. Spöken utan huvud har siktats i närheten av högen och dessa har som sin uppgift att förvilla människor så att de tvingas att vandra runt högen natten genom.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?