Hur Trelleborg fick sitt namn

Under historiens gång har det funnits ett otal teorier om hur Trelleborg fick sitt namn. Inte minst under 1800-talet engagerade denna fråga de lärde.

Idag är dock den förhärskande teorin att namnet kommer från de snedställda treller som håller Trelleborgens pallissad på plats. Det gör dock inte följande historia mindre intressant;

En annan teori som placerar namnet Trelleborg tillbaka i vikingatiden är att det skulle anspela på trälarnas stad. Under sina långväga färder hade våra förfäder tagit tillfånga en del krigare, kungadöttrar och söner, som fördes tillbaka till Norden. Under långa vinterdagar roade sig vikingarna med tärningsspel där man använde fångarna som insatser. När våren kom bröt man sitt läger och gav sig ut på nya äventyr. Kvar blev bara gamla och sjuka, kvinnor och barn som fick ta hand om och vakta trälarna och fångarna.

En natt lyckades emellertid dessa bryta sig ut och tände eld på gårdsbyggnaderna. När de boende försökte fly undan lågorna blev de ihjälslagna och kropparna kastades in i elden. När alla var döda gav sig skaran av trälar iväg till nästa gård där de upprepade manövern. För varje gård som brändes blev skaran av trälar allt större eftersom dessa släpptes fria innan gården stacks i brand. Så småningom drog hela sällskapet ner mot kusten. Sitt uppehälle klarade de genom jakt och fiske.

När de kom fram till havet stötte de på några stenkojor, täckta med ris, tång och torv. De beslöt sig för att slå sig ner här. Trälarna visste vad som väntade dem om de blev upptäckta och började därför bygga sig en borg. I skogarna runt omkring hämtade de timmer och byggde på den högsta punkten en stark pallissad. Innanför denna reste sig snart en mäktig borg, belägen på Järabackens höjder. Runt pallissaden grävdes en grop, som förbands med en å i närheten.

När sommaren var till ända kom vikingarna hem och beslöt sig då att förfölja de förrymda trälarna och fångarna. Gång på gång försökte de storma borgen, men utan framgång. För att minnas sitt förflutna beslöt sig de nu fria männen att döpa sin borg till Trälarnas borg. Nybyggarna ingick sedermera fostbrödralag med till en början skygga ortsinnevånarna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?