Sagor och sägner

Trelleborg och Söderslätt har en lång historia. I årtusenden har människor bott och levt här på gränsen mellan hav och land.

En del av våra förfäders liv och leverne har bevarats till eftervärlden i de sagor och sägner som har sina rötter i bygden. 1940 sammanställde hembygdsforskaren Olof Christoffersson boken Sagor och sägner i Skytts härad. Så här skrev han själv i förordet:

Föreliggande samling av sägner berättade i Skytts härad har tillkommit i akt och mening att i skrift bevara dessa minnen från gångna tiders folktro. Dylika sägner har i många fall gått i arv från generation till generation inom släkter i vårt härad. Helt naturligt har därunder mycket av den ursprungliga sägnen förvanskats, mycket glömts bort och mycket lagts till. Detta visas kanske bäst av att en sägen kan uppträda i flera olika variationer men med sanna grundtema. Mycket ofta innebär det stora svårigheter att konstatera grunden till en sägen. I många fall har helt naturligt vidskepelsen och rädslan främst varit orsaken till en sägens uppkomst.

Med utgångspunkt i Olof Christofferssons bok har vi publicerat en del av de berättelser som än i dag lever kvar i Trelleborg och på Söderslätt. Vem vågar vara helt säker på att Ehrenbuschen inte far till Rydsgård på julnatten eller lura Albäckafrun?

 • Akta dig för Härsebackens troll!

  Härsebacken i Västra Alstad förknippades i gamla tider med troll vars vilja att leva i samförstånd med människan inte alltid var så stor.

 • Allbäckafrun och Hallamöllaren

  Att inte hålla sina löften kan få vådliga konsekvenser, inte minst om den man lovat besitter övernaturliga krafter. Det fick Anders Möller, möllare på Hallamöllan, bittert erfara...

 • Blytaket på Fru Alstads kyrka

  För många år sedan fanns en präst i Fru Alstad som hade varit i Tyskland – i Wittenberg eller Greifswald – där han hade studerat svartkonst. Prästmannen hade lärt sig sin konst så grundligt att till och med Hin Håle själv var rädd för honom.

 • Brevet som föll ner från himlen

  Numera får vi brev såväl elektroniskt som i brevlådan, men förr i världen kom posten också uppifrån.

 • Det gäller att ha respekt för stenar...

  Det finns en lång rad sägner om stenar på Söderslätt. Gemensamt för dem alla är att det gäller att behandla dem med respekt... Det har en och annan slättbo fått erfara under århundradenas lopp.

 • Horn-Per som hyresvärd

  Det gäller att veta vem som står för hyreskontraktet. Det fick i alla fall en fattig skomakare erfara för många, många år sedan.

 • Hugg inte ner hyllebusken!

  Heliga vårdträd har spelat en viktig roll i människans liv och leverne på Söderslätt under tusentals år.

 • Hur Trelleborg fick sitt namn

  Under historiens gång har det funnits ett otal teorier om hur Trelleborg fick sitt namn. Inte minst under 1800-talet engagerade denna fråga de lärde.

 • Husrå i Lilla Alstad

  Husrå kallas ett mystiskt väsen som enligt folktron finns på varje gård. Det gällde för husbondfolket att stå på god fot med sina husrå.

 • Lucia - Adams första och fruktsamma fru

  Efter att kristendomen gjort sitt intåg på 900-talet, kom det att dröja ytterligare flera hundra år innan de hedniska sedvänjorna kom ur bruk. En del konverterades helt enkelt från hedendom till kristendom...

 • Magdalena - Trelleborgs äldsta kända häxa

  År 1543 omnämns för första gången en häxa i Trelleborgs historia. Hon hette Magdalena och beskylldes för att tillsammans med andra ha hjälpt till att förgöra Kung Christian III:s flotta så att denna inte kunde angripa Holland.

 • Mannen som fick rida med jätten

  På den tiden när herremännen lurade av bönderna all jord, bar det sig så att en bonde i Gislöv beslöt sig för att protestera mot oskicket.

 • Mystiska varelser på Söderslätt

  På Söderslätt berättades förr i världen hårresande historier om olika mystiska varelser. Det gällde att inte komma i vägen för dessa, ty då kunde det gå riktigt illa.

 • Näckens polska

  I Jämtland koras varje sommar årets Näck. Sittande på en sten i en fors skall han traktera sin fiol, iklädd bara sådant som naturen förser honom med. Det lär med åren ha blivit en stor turistattraktion...

 • När bönderna for över isen till Köpenhamn

  Det är långt ifrån varje vinter vi ser is och snö på Östersjön och Öresund. Den här vintern har emellertid kung Bore visat att han kan ryta till, i förra veckan låg isen ett bra stycke ut från stranden.

 • Skatten som försvann av kyrkklockorna

  På gränsen mellan Anderslöv nummer 9 och Norra Åby finns en ganska hög och spetsig backe som åtminstone i forna dagar kallades för Lerbjer. Enligt folksägnen beboddes Lerbjer av en trollpacka, som följaktligen kallades för Lerbjerskärringen eller Lerbjerskan.

 • Skatter i Söderslätts mylla

  Det finns åtskilliga gamla sagor och sägner om skatter som gömts i jorden. Flera av dessa handlar om danska krigskassor som grävts ner för att inte falla i fiendens händer.

 • Trelleborgs kopparportar

  När månskenet blänker i Börringesjöns vatten – då kan man se Trelleborgs gamla stadsportar, gjorda i blänkande koppar.

 • Två sopande mamseller

  Om vådan av att vara alltför nitisk i sitt städande, berättar följande sägen:

 • Visslerbjerspatronen och Hin Håle

  I slutet av 1800-talet var det vanligt att större bondgårdar hade en så kallad vällingklocka, som sköttes av rättaren på herrgården och någon av pigorna på bondgården.

 • Ärrenbossens nattliga irrfärder

  I Trelleborgs S:t Nicolai kyrka finns de jordiska kvarlevorna av Joakim Ehrenbusch, Ärrenbossen kallad.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!