Gylle kyrka

Gylle kyrka är från medeltiden men har upprepade gånger byggts om och till. 1875 byggde man till p.g.a. befolkningsökningen. P.g.a. av detta förstördes mycket av det gamla och kyrkan förändrades helt.

Gylle kyrka
Foto: Susanne Nilsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Gylle kyrka

Renässansaltaret från 1580 räddades dock och likaså en rikt utsirad predikstol från 1500-talet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?