Gärdslövs kyrka

Den äldsta delen av kyrkan, från koret till långhusets näst sista valv, är från 1100-talet. Tillbyggnaden i norra delen, sakristia och torn kom till på 1800-talet. Kyrkans äldsta del som sträcker sig från och med koret till näst sista valvet i långhuset hade ursprungligen platt tak. Golvet sluttade upp mot altaret.

Gärdslövs kyrka
Foto: Susanne Nilsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Gärdslövs kyrka

När tornet byggdes tog man upp entré i långhusets västra del. Tidigare hade man två ingångar vid sidorna. En för männen och en för kvinnorna.

Under altaret finns gravvalv där tidigare ägare till Näsbyholm och deras anförvanter vilar. Ute på kyrkogården har släkten Blixen-Finecke ett gravställe med utsikt ut över familjens ägor.

Den snidade predikstol och altaret är från 1600-talet liksom ett vackert triumfkrucifix.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?