Garvaregården drygt 150 år ung

För några decennier sedan ett slitet förråd – idag en av Trelleborgs vackraste byggnader med såväl arkiv som café och utställningslokaler. Garvaregården har en både lång och fascinerande historia som innehåller både avlusningsanstalt och centralkök för hungriga!

Garvaregården
Foto: Susanne Nilsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Garvaregården

Namnet Garvaregården kommer från yrkesgruppen garvare som arbetade med att ta fram grövre läder för ändamål som skor och seldon. Redan på 1760-talet fanns ett garveri i kvarteret Herkules där Rådhuset finns idag. 1850 byggdes det hus som vi idag kallar just Garvaregården. Granne i norr var Trelleborgs Skofabrik som byggdes 1898 och eldhärjades två år senare.

1907 kallas huset för Gamla Garveriet. Då inrymdes här en av stadens största firmor, J A Anderssons Läderfabrik. Den 3 september kom chockbeskedet – företaget tvingades i konkurs. Omsättningen hade de senaste åren legat runt miljonen årligen, men företaget drogs olyckligtvis med i flera företagskrascher ibland annat Malmö. I samband med konkursen tog Trelleborgs stad över huset.

Snart kom man att få användning av byggnaderna - som desinfektionsanstalt! 1912 grasserade mul- och klövsjuka i Europa. Oron var stor att de galiziska gästarbetarna som kom till Trelleborg och Söderslätt för att gallra betor, skulle föra med sig smittan. Så här berättar Trelleborgs Tidningen:

Smittspridning

För att hindra spridning till vårt land af smittosam mul- och klöfsjuka ha myndigheterna tillgripit de strängaste åtgärder och nu äfven vidtagit mått och steg för att skydda vårt land för möjligen hotande smittofara genom de till Sverige importerade galiziska arbetarne. Länsstyrelsen har sålunda anmodat magistraten i Trelleborg och poliskammaren i Hälsingborg at föranstalta om vissa åtgärder i desinfektionssyfte, då galizier landstiga i någon av dessa städer.

Drätselkammaren har beslutat att för ändamålet upplåta lokal i gamla garfveribyggnaden, som äges av staden och där anstalter gjorts för att kunna mottaga och härbärgera galizier under deras nödtvungna uppehåll här i staden.

Till stadsfiskalen härstädes har anländt en del klädespersedlar från Vadstena hospital, af hvika galizierna få begagna sig, medan deras egna kläder äro underkastade desinfektion. Sedan de iförts de lånade kläderna få de genom staden vandra till f.d. Müllers skofabrik, där de sedan återfå sina egna kläder.

Det hela är en rätt vidlyftig procedur. Då endast tio personer kunna tagas under desinfektion i sänder och hvarje omgång tager omkring en timme åtgår en ansenlig tid innan ett stort sällskap hunnit genomgå kuren och kan fortsätta resan.

Under mars och halva april fick runt 900 galizier finna sig i denna desinfektionsprocedur.

Präktigt soppkök

Under första världskriget rådde stor brist på livsmedel. I maj 1917, öppnades ett soppkök i Garvaregården. Där serverades präktig soppa med kött och potatis i stora portioner á 30 öre. Så här berättar Trelleborgs Tidningen:

För verksamheten, som efter måndagens stora tillströmning att döma kommer att fylla ett verkligt behof, är det inredt en ljus och rymlig sal, hvilken med hithörande modärn och praktisk inredning apterats till kök och uppläggningsrum. Vid sidan om denna sal finnas två mindre rum, från hvilka det lämpar sig utmärkt att dels sälja biljetter och dels lämna ut portionerna. Fram till och med mars 1919 var soppköket öppet.

Under många år därefter användes Garvaregården bland annat som förråd. I mitten på 1970-talet beslöt kommunfullmäktige att renovera det gamla magasinet med sina tjocka väggar. 1981 var huset färdigt att tas i bruk igen. I bottenvåningen fick Turistbyrån lokaler och här finns också ett café. På andra våningen finns Arbetarekommuns arkiv och en våning högre sitter Trelleborgs kommuns arkivarie. I huset finns också utställningslokaler som används flitigt inte minst för konst av allehanda slag. För ett par år sedan flyttade turistbyrån till en annan gammal anrik byggnad, Ångkvarnen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?