Från bankpalats till affärslokal

För åttio år sedan, i augusti 1925, flyttade Skytts Härads sparbank in i sitt nya bankpalats i nordvästra hörnet av korsningen Algatan – Österbrogatan, korsningen som alltsedan dess kallas Bankahörnan i folkmun.

Fyravåningshuset med kolonner och balkonger åt söder byggdes av byggmästare Åke Nilsson från Malmö. Arkitekter var Rosell & Lindquist, också dessa från Malmö.

Banklokalens prakt kan skådas än idag. Där kamrer och kassörskor fordom satt, finns idag Forsbergs optik. De boaserade väggarna är rikt utsmyckade med olika sniderier. I foajén liksom i den östra delen finns målningar från Trelleborg och Söderslätt.

På andra våningen bodde bankdirektören i paradvåningen ovanpå banklokalen.

Fastigheten användes för bankändamål fram till början av 1970-talet då den sammanslagna Sparbankens nya lokaler stod färdiga vid Corfitz Beck Friisgatan.

Innan Skyttsbanken byggdes 1925 låg den så kallade Smithska fastigheten här. Också detta var en karakteristisk och vacker byggnad, försedd med rundade gavlar. Här bodde konsul Smith som var en av näringslivets stora män i Trelleborg när seklet var ungt. Sterbhuset sålde fastigheten till Skyttsbanken till ett pris av 120 000 kronor.

Med Skyttsbankens invigning blev Bankahörnan nära nog komplett. I den nordöstra delen fanns sedan oktober 1919 Lantmannabanken. Senare samma år köpte Skandinaviska Kreditaktiebolaget den gamla bokhandelsfastigheten i sydöstra hörnet av korsningen. Det låga envåningshuset revs för att ge plats åt det som idag är S E Banken.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?