Centralhotellet praktfullt i hundra år

Det har hunnit gå ett helt sekel sedan Centralhotellet i Trelleborg började byggas. Trots detta är huset än idag ett av Trelleborgs vackraste, ingen möda sparades på att ge huset karaktär och utsmyckningar i form av balkonger, tinnar, torn och skulpturer.

Centralhotellet
Foto: Susanne Nilsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Centralhotellet

Tomterna i hörnet Flockergatan – Algatan ägdes tidigare av änkefru Johanna Eskilsson och styrmannen Edv Pettersson. De köptes in 1905 och revs för att ge plats åt den imponerande byggnad som Trelleborgs Spritbolag lät bygga för sin verksamhet.

Den 7 augusti antog styrelsen för Spritbolaget källarmästaren G Hahne som föreståndare för den första klass restaurant som inrymdes i fastighetens andra våning i nybygget. Till restauranten hörde också en hotellrörelse. Till att förestå tredje klassrestauranten på första våningen beslöt styrelsen anställa fru Thonny Gustafzohn.

Hotellet var inrymt på andra och tredje våningarna i den norra flygeln. Den första november slogs portarna upp av källaremästare Hahne. Hotellet ficks – antagligen efter sitt läge – namnet Centralhotellet, och består av matsal, kafé och smårum på andra våningen och resanderum på tredje våningen.

Sedan starten 1906 har Centralhotellet på olika sätt spelat in i trelleborgarnas liv och leverne. Efter källarmästare Hahne kom direktör Herman Jacobsen som också drev Solfjädern. Under lång tid präglade han Trelleborgs restaurangvärld och många är de supéer, middagar och andra måltider som serverades stadens ledande familjer under hans överinseende.

Verksamheterna i huset har varierat under åren – här han funnits bingohall, videouthyrning, diskotek, affärer, lägenheter och mycket annat vid sidan av restaurangrörelse. Namnet har emellertid bestått, även om hotellrörelsen sedan länge är nerlagd. Bestått har också den vackra fasaden gjort – stanna till vid tillfälle och njut av all den snickarglädje som huset beståtts med!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!