Ångkvarnen sekelgammal

Hamngatan 9, eller Ångkvarnen som byggnaden kallas i folkmun, har hundra år på nacken. Efter att ha fungerat som magasin i nära ett sekel, förvandlades huset för några år sedan till modernt hotell, restaurang, kontor och resandeterminal. Idag är det svårt att tänka sig att det bara är drygt fem år sedan det förfallna huset beboddes av möss och fåglar.

Hamngatan 9/Ångkvarnen
Foto: Susanne Nilsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Hamngatan 9/Ångkvarnen

Även om huset ofta kallas för Ångkvarnen, så var själva kvarnen inte inrymd i det här huset utan låg på andra sidan Hamngatan, förbunden med magasinet med en gång.

1904 skrev Trelleborgs Ångkvarns Aktiebolag till stadsfullmäktige och önskade köpa en tomt i hamnområdet för att uppföra en magasinsbyggnad och en lastning och lossningselevator som skulle förbinda det nya magasinet med kajerna.

30 april sa stadsfullmäktige ja, och marken såldes till ett pris av tio kronor per kvadratmeter. I juni började grävningsarbetena. Byggmästare var R Helgesson som vid den här tiden byggde många andra hus i Trelleborg, bland annat Gummifabriken.

Den 22 oktober var det så dags för taklagsfest. Ångkvarnsaktiebolaget bjöd in allas sina anställda, såväl de som arbetade vid kvarnen som byggnadsarbetarna. Tillsammans 124 personer firade med taklagsgille på hotell Norden. I trädgården kunde gästerna beundra en "av handlanden G F Pettersson förfärdigad pappcopia av den nybyggnad som gifvit anledning till festen".

Magasinet användes i många år för lagring av spannmål. Vid en mycket genomgripande renovering revs en del av husets östra del och ett stort atrium byggdes i mitten. Idag finns här bland annat restaurang, hotell, stor samlingssal, kontor, tandläkare- och läkarmottagning, turistbyrå och resandecentrum.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!