Hus med historia

Isfyren, Centralstationen, Norra skolan, Garvaregården, Posthuset och Vattentornet - det är bara några av många intressanta hus i Trelleborg.

Här hittar du reportage om några byggnader i Trelleborg som har en intressant historia att berätta.

 • Badhuset – pigg åttioåring

  2019 fyller Badhuset i Trelleborg 80 år! Varje vecka, från tidig morgon till sena kvällen, fylls huset av människor i alla åldrar. Från spädbarn till seniorer – på Badhuset finns plats för alla, och så har det varit sedan september 1939.

 • Brokig historia för äldsta huset

  Äldsta huset i Trelleborg

  Tänk om väggar kunde tala! Då hade huset i nordvästra hörnet av Gamla Torg kunnat berätta mycket om livet i Trelleborg i forna dagar. Huset, kanske stadens äldsta, har under sina nära trehundra år inrymt såväl apotek och bageri som postkontor och krog!

 • Centralhotellet praktfullt i hundra år

  Det har hunnit gå ett helt sekel sedan Centralhotellet i Trelleborg började byggas. Trots detta är huset än idag ett av Trelleborgs vackraste, ingen möda sparades på att ge huset karaktär och utsmyckningar i form av balkonger, tinnar, torn och skulpturer.

 • Elverket blev kontor

  Den 12 mars 1898 infordrade Trelleborgs belysningskommitté in anbud å uppförande af för belysningsverk och badinrättning erforderliga byggnader.

 • Från bankpalats till affärslokal

  För åttio år sedan, i augusti 1925, flyttade Skytts Härads sparbank in i sitt nya bankpalats i nordvästra hörnet av korsningen Algatan – Österbrogatan, korsningen som alltsedan dess kallas Bankahörnan i folkmun.

 • Från handelshus till kulturskola

  Där flitiga barn och ungdomar idag lär sig spela gitarr – där stod förr i tiden bokhållarna vid sina pulpeter och förde räkning över inkomster och utgifter. I det som en gång var en av Trelleborgs förnämsta salonger, får dagens unga trelleborgare lära sig spela fiol.

 • Från skola till äldreboende

  Inte bara det nya seklet, 1900-talet, var ungt, det var också Trelleborgs befolkning. Behovet av skollokaler var stort – Norra, Östra, Västra och Centralskolan räckte inte till för alla vetgiriga Trelleborgsbarn. I det västra distriktet fanns 1911 inte mindre 1 500 barn men bara trettio klassrum. I åtta av dessa tvingades man till dubbelläsning, alltså skola i tvåskift.

 • Från tjänstebostad till äldreboende

  Östergårdens Äldreboende

  Säg Östergården och snart sagt varenda trelleborgare tänker på äldreboendet vid Östergatan. Få känner dock till att huset ursprungligen byggdes som tjänstebostäder åt lasarettets personal!

 • Garvaregården drygt 150 år ung

  För några decennier sedan ett slitet förråd – idag en av Trelleborgs vackraste byggnader med såväl arkiv som café och utställningslokaler. Garvaregården har en både lång och fascinerande historia som innehåller både avlusningsanstalt och centralkök för hungriga!

 • Hantverkarhus med historia

  Huset i nordöstra hörnet Östergatan-Österbrogatan är en av stadens mera imponerande byggnader. Försett med tinnar och torn, bakom rikt utsirade fasader finns stora patriciervåningar, kompletta med serveringsgångar, rum för jungfrun och annat som hörde till ett högreståndshem för snart hundra år sedan.

 • Isfyren ersatte Trelleborgs redd

  Isfyren

  1930 – för sjuttiofem år sedan - hade fyrskeppet Trelleborgs Redd tjänat ut. Fyrskeppet ersattes med en fast fyr i östra delen av inseglingsrännan till Trelleborg. Allt sedan dess har fyren, i dagligt tal kallad Isfyren, väglett sjöfarande till och från Trelleborgs hamn.

 • Läroverket

  Otaliga är de trelleborgare som under årtiondenas lopp slitit på trappstegen i huvudbyggnaden på Söderslättsgymnasiet. Så är de också rejält nergångna på sina ställen.

 • Norra skolan drygt hundra år gammal

  I slutet av 1800-talet växte befolkningen snabbt i Trelleborg. Sedan staden återfått sina stadsrättigheter 1867 kom industrialismen igång på allvar. Hamnen byggdes, Johan Kock och flera med honom startade industrier, människor flyttade från landet in till staden.

 • Sjömanshemmet blev bostadshus

  Idag är fastigheten på Strandgatans norra sida ett av många andra bostadshus i centrala Trelleborg, men nummer 16 har en betydligt mer spännande historia än så. Huset blev 1903 Trelleborgs sjömanshus och här hade under många sjömän sin landfasta punkt.

 • Skyttsgården – från lazarett till museum

  Om väggarna i Skyttsgården kunnat tala, hade vi fått höra historier om livet i Trelleborg de senaste dryga hundra åren. Den vackra byggnaden har under årtiondenas lopp haft de mest skiftande användningar, huset byggdes som sjukhus för att sedan bli bibliotek, skola och museum.

 • Stationen var kommunikationscentrum

  Med sina torn och tinnar utgör Centralstationen ett karaktäristiskt inslag i stadsbilden i Trelleborg. Huset stod klart 1897 och var då den unga stadens kommunikationsnav. Post, telegraf, telefon och järnväg samsades i samma fastighet.

 • Teatern – kulturtempel i sjuttio år

  Det har gått drygt trettio år sedan den vackra gamla Teatern revs för att ge plats åt ett bankpalats i marmor. Trots detta lever minnet av byggnaden kvar i mångas medvetanden. Det var här man tittade på barnteater eller lyckades smita in på en barnförbjuden bioföreställning...

 • Telinska – från köpmanshus till nöjespalats

  Telinska Magasinet

  Tänk om väggar kunde tala – vad skulle då inte de gedigna gråstensväggarna i Telinska magasinet kunna berätta? Berätta om forna dagar som köpmansgård, om fruktlager, bilmuseum, restaurang och diskotek. Huset är ett av Trelleborgs äldsta, byggt i mitten av 1800-talet och med en brokig historia.

 • Trelleborgs första femvåningshus

  Centralpalatset kallas det ibland – huset i sydöstra hörnet av korsningen Österbrogatan - Nygatan. När huset byggdes 1913 var det unikt i sitt slag, det var det första huset i staden som nådde fem våningar upp!

 • Trelleborgs Rådhus

  Byggnaden i det som en gång låg i den östra delen av centrala Trelleborg byggdes på 1860-talet som elementarskola. Så småningom kom den att utökas till ett femklassigt läroverk. På andra våningen fanns gymnastiksalen, med utsikt över det som vid den tiden hette Ahlgatan.

 • Trettio år sedan Karlmarkska revs

  Tre decennier har förflutit sedan Karlmarkska huset revs, men fortfarande kan många trelleborgare erinra sig det vackra huset vid Stortorgets södra sida. Det var inte för inte som huset ibland kallades för Karlmarkska palatset.

 • Vattentornet högst i Trelleborg

  Gamla Vattentornet

  Vattentorn, utkiksplats, landmärke och symbol – gamla Vattentornet på Stortorget är kanske Trelleborgs mest kända byggnad. 58 meter högt reser sig tornet över Stadsparken och torget, och att utsikten från dess nyrenoverade balkonger är alldeles enastående är ingen överdrift.

 • Vykortet till kungen invigde Posthuset

  Det var ett vykort till kungen – Gustaf V – som fick den första stämpeln i Trelleborgs nya posthus när byggnaden invigdes den 19 mars 1913, för i dagarna 100 år sedan. Skriften på kortet löd så här:

 • Ångkvarnen sekelgammal

  Hamngatan 9, eller Ångkvarnen som byggnaden kallas i folkmun, har hundra år på nacken. Efter att ha fungerat som magasin i nära ett sekel, förvandlades huset för några år sedan till modernt hotell, restaurang, kontor och resandeterminal. Idag är det svårt att tänka sig att det bara är drygt fem år sedan det förfallna huset beboddes av möss och fåglar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?