Peter Lundbergsgatan

Peter Lundbergsgatan eller gränden som den ofta kallas, är en av Trelleborgs mer obemärkta gator.

Den lilla gatstumpen går mellan Trelleborgs kyrka och Gamla Torg, i de äldsta delarna av staden. Att vägen går upp till kyrkan är ingen slump, Peter Lundberg var nämligen kyrkoherde i Trelleborg.

Peter Lundberg föddes i Kristianstad 21 december 1825. Han blev student 1847 och prästvigdes 1855. Femton år senare blev han vice pastor i Trelleborg och utsågs till kyrkoherde 1876. I drygt ett kvarts sekel, till sin död år 1900 var han kyrkoherde i staden.

Peter Lundberg engagerade sig också i den världsliga makten. Han var stadsfullmäktig under åren 1876 till 1888. Han var ledamot i Trelleborgs stads sparbanks stiftelse från 1876 till sin bortgång, och han var landstingsman under åren 1880 till 1887.

Peter Lundberg dog den 14 augusti 1900 i Trelleborg. Han donerade sin kvarlåtenskap, en förmögenhet av icke ringa värde, till Trelleborgs stad och kyrka.

För eftervärlden har Peter Lundberg blivit mest känd som den man som offrade den gamla medeltidskyrkan i Trelleborg för det nybygge som restes under åren 1881-83. Kyrkobygget var mycket omstritt, och gillades inte av alla. Det fanns till och med de som försökte stoppa bygget men då hade rivningen redan startat. Idag finns bara delar av tornet kvar från den gamla kyrkan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?