Kraaksgatan

Kraaksgatan är ett av dessa gatunamn i Trelleborg som verkar obegripligt om man inte känner till dess bakgrund.

Gatan är nämligen uppkallad efter Carl Folke Reinhold Kraak, Trelleborgs förste borgmästare sedan staden fick sina stadsrättigheter åter 1867.

Kraaksgatan går mellan J W Wulffsgatan och Ripagatan, öster om Hesekillegatan.

Carl Kraak föddes i Simrishamn 1812. Han började som student i Lund 1826 och fortsatte därefter sina studier i Uppsala. 1833 avlade han juridisk examen i Uppsala.

Därefter flyttade han åter till sin födelsestad och blev vice häradshövding och tillförordnad borgmästare under åren 1858 till 1867 då han kallades till Trelleborg för att bli den pånyttfödda stadens första borgmästare. Han blev vald den 25 februari och installerades 20 maj. Dock hann Carl Kraak inte sätta några djupare spår i utvecklingen av det nya Trelleborg eftersom han avled den 5 maj 1868, blott 56 år gammal. Bevarat till eftervärlden är dock kunskapen om en ovanligt stor arbetskapacitet som denne från Österlen omflyttade jurist besatt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?