J W Wulffsgatan

J W Wulffsgatan är en kort gata bakom Badhuset, mellan Kraaksgatan och Kapellplan

Gatan har fått sitt namn efter föreståndaren vid Trelleborgs Landtbruksskola, J W Wulff, född 1833, död 1908.

J W Wulff föddes den 22 april i Hoby prästgård i Blekinge. 1849 började han som lantbrukselev hos som äldre bror H A Wulff. En kort tid hade han tjänst som bokhållare på ett större lantbruk i södra Skåne innan han 1861 tillträdde en befattning som kamrer och lärare på lantbruksuniversitetet i Alnarp. 1867 lämnade han Alnarp för att i egenskap av Nonnensk stipendiat besöka England och Skottland. Den första november samma år bosatte han sig i den nyblivna staden Trelleborg där han tog sig an den djärva uppgiften att grunda ett privat lantbruksläroverk. I 41 år kom J W Wulff att vara skolans ledare och ende lärare! Under den tiden hade skolan 1.300 elever, inte bara från Skåne utan från resten av Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland.

När hans skola firade 40-årsjubileum 1907 mötte ett hundratal lantbrukare upp för att hylla sin gamle lärare. Bland annat fick J W Wulff ta emot en tacksamhetsadress på en större silvertavla. Undertecknad med 150 namn. När den avhållne läraren skulle lämna den supé som hållits till hans ära på Teaterresturangen, spändes hästarna från vagnen som istället drogs av före detta elever.

Strax därefter tilldelades J W Wulff medaljen Illis quorom meruere labores i guld av åttonde storleken av kungen.

Den 6 september 1908 gick J W Wulff ur tiden. I juli 1909 restes en minnesvård över honom på hans grav, bekostad av hans elever.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!