Ingen Kungsgata men väl Kungavägar

I motsats till många andra städer saknar Trelleborg såväl Kungsgatan som Drottninggatan. Det hindrar emellertid inte att det finns flera kunga- och en drottningväg i Trelleborg.

Uppe på norr, längs västra sidan av väg 108 mot Svedala och Lund, byggdes i början av 1990 - talet ett villaområde där vägarna fått namn som för tankarna till Trelleborgs danska historia. Skåne var som bekant danskt fram till 1658 och Trelleborg var en viktig stad i det dåtida Östdanmark. Trelleborgaren från andra halvan av 900-talet vittnar om den saken.

Troligen var det den kända vikingakunden Harald Blåtand som tog initiativ till Trelleborgen. Någon gata har denne man inte fått uppkallad efter sig, men väl har hans föräldrar, Tyra och Gorm, fått ge namn åt gator.

Gorm kallas ofta för den gamle. Han levde mellan 860 och 940 och var kung av Danmark. Hans ätt grundade riket kring Jelling på Jylland. Gorm vad gift med Tyra Danebod, som föddes omkring 854 och dog före 935 på Jylland.

Paret fick vad som är känt fem barn, där Harald Blåtand är den mest namnkunnige. Att vi idag känner till Gorm och Tyra kan till stor del skrivas det faktum att vikingahövdingen lät hugga och resa en runsten till sin hustrus minne. Stenen finns än i dag i Jelling i Danmark och inskriptionen lyder:

"Kung Gorm gjorde detta minnesmärke åt Tyra, sin hustru Danmarks räddare."

Gorm och Tyra var starkt engagerade i kampen att befria Danmark från tyska och svenska inkräktare. Bland annat berättas det att Tyra rekryterade alla arbetsföra män i Danmark att bygga Danavirke, befästningsverket som gick rakt över Jylland från öster till väster. Resterna av Danavirke finns att beskåda än idag i norra Tyskland, strax söder om dansk/tyska gränsen.

I Jelling finns förutom Tyras sten också kung Haralds så kallade Jellingestenen.

Ytterligare några kungar har fått gator uppkallade efter sig i Trelleborg. I Kungakvarteren öster om Vannhögsskolan finns Kung Karls väg och Kung Kristians väg. Vilken kung Karl som fått ge namn åt vägen är oklart, medan det troligen är danske kung Kristian II som fått en egen väg. Det är för övrigt samme Kristian som i Danmark kallas för Den gode medan han i svenska historieböcker nämns som Kristian Tyrann…

Mellan Kungavägarna och vikingahövdingen Gorms väg ligger Kungavägen med de två villagatorna Kung Hans och Kung Helges väg. Kung Hans var dansk kung under året 1481 till 1513, medan bakgrunden till Kung Helges väg är mera dunkelt. Möjligen kan det handla om den kung Helge som finns i den fornnordiska

Hjälpte informationen på den här sidan dig?