Henry Dunkers gata

Att få en gata uppkallad efter sig i Trelleborg, är en ära som få förunnats. Här är man mycket restriktiv med den saken, men trots detta fick faktiskt en helsingborgare ge namn åt en gata så sent som på 1990-talet.

Nu är det inte vilken person som helst, utan mannen som kallats millenniets helsingborgare, disponent Henry Dunker.

Påpassligt nog är det gatan utanför Trelleborg AB:s huvudkontor, östra delen av Nygatan, som fått namnet Henry Dunkers gata. Denna korsar en annan gummimagnats gata, Johan Kocksgatan. Tillsammans skapade dessa båda herrar Trelleborgs Gummifabrik.

Henry Christian Louis Dunker föddes utanför Esbjerg i Danmark 1870. Han kom att bli den äldste i en syskonskara på nio, och inför sin nittioårsdag citerade han "Föddes äldst av bröder alla, därav lärde han befalla. Kunde under ingen vara, därför fick han egen skara".

Praktiserade på Kontinenten

Två år gammal flyttade Henry Dunker till Sverige och Helsingborg. Fadern Johan var hamningenjör och hade fått i uppdrag att leda utbyggnaden av norra hamnen i Helsingborg. Som ung skickades Henry till Tyskland för att praktisera på kontor och lära sig språk. Så småningom nås han av ett brev från sin far som vill att han ska komma hem - fadern har fått idén att starta en gummifabrik. Året är 1891.

Galoscher blir något av ett signum för Helsingborgs gummifabrik. 24 år gammal tar Henry Dunker över posten som verkställande direktör. Några år senare, 1896, bildas i Malmö AB Velox som året därpå startade gummitillverkning i Trelleborg, främst av så kallade velocipedringar, cykeldäck. Den starke mannen här var grosshandlaren Johan Kock, också kallad Trelleborgsindustrins fader.

Också på andra håll i landet startar gummifabriker, cykeln och bilen börjar göra sitt intåg i Sverige och gummit anses vara framtidens material.

AB Velox gick knackigt och Johan Kock hade problem med sin gummifabrik. 1905 trädde bolaget i likvidation och Trelleborgs Gummifabrik föddes. Henry Dunker ägde 51,1 procent av aktierna, Johan Kock 48,9 procent. Dunker blir disponent och VD, Kock styrelsens ordförande. Det nya bolaget köper resterna av Velox - maskiner, tomt och fabrik och samtidigt flyttar Dunker tillverkningen av cykeldäck och tekniska varor till Trelleborg. Branschens första strukturrationalisering är ett faktum.

Johan Kock och Henry Dunker hade mer än gummifabriken tillsammans. Båda var barnlösa och dog, efterlämnande en stor förmögenhet som på olika sätt donerades till välgörenhet. Efter Dunkers död 192 skapades bl.a. Henry och Gerda Dunkers donationsfond samt Henry och Gerda Dunkers stiftelse. Tillsammans äger fonden och stiftelsen aktiemajoriteten i Trelleborg AB. Pengar från donationsfonden har under årens lopp använts till Helsingborgs stadsteater, Kulturmagasinet på Fredriksdal i Helsingborg, läktare på Olympia samt till nya Dunkers kulturhus.

Avkastningen från stiftelsen används för att driva Dunkerska sjukhemmet i Villa Hevea, paret Dunkers hem.

Fotnot: Faktauppgifterna är hämtade ur boken Despot och charmör, Henry Dunkers, millenniets helsingborgare av Agneta Ulfsäter-Troell och Carl Aspegren, i samarbete med Caroline Berglund.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?