Gutenberg gästade aldrig Trelleborg

Nej, Johann Gutenberg gästade nog aldrig Trelleborg, antagligen visste han inte ens att staden existerade. Likväl har mannen vederfarits äran att få en gata uppkallad efter sig.

Passande nog är det gatan som går förbi tryckfärgstillverkaren Akzo Nobel Inks som fått namn efter tryckkonstens fader.

Johann Gutenberg levde och verkade i 1400-talets Mainz i Tyskland och är den vi har att tacka för den moderna boktryckarkonsten.

Den första färgfabriken i Trelleborg grundades av Johan Kock i slutet av 1800-talet. Färgfabriken Iris blev emellertid inte långvarig, men kom att ersättas av bl.a. den tyska färgtillverkaren Gleitsmann, G-Man. Trots att företaget i dag, drygt hundra år senare, bytt namn flera gånger så kallas företaget oftast just för G-Man i folkmun.

Strax söder om Gutenbergsgatan ligger Glädjebacksgatan. Speciellt roligt har man kanske inte här, namnet kommer från den gamla bronsåldershögen Glädjebacken. Denna jämnades med marken i mitten av 1950-talet när Trelleborgs Gummifabrik skulle expandera. Gatan går idag norr om Trelleborgs konferenscenter, mellan Sankta Gertruds väg och Johan Kocksgatan.

Kruthusgatan kanske också väcker associationer till boende med speciellt eldfängt humör. Så är dock inte alls fallet, gatan har fått sitt namn efter att den gamla köpmanssläkten Borgman en gång i världen hade sitt sprängämneslager här. Kruthusgatan finns på Västra Egna hemsområdet, mellan Frennegatan och Tommarpsvägen. Sitt namn fick gatan på 1930-talet.

Gjuterigatan strax öster om Tommarpsvägen har tillsammans med Ugnsgränd och Bälggränd fått sitt namn efter Jönssons Metallgjuteri som en bit in på 1970-talet fanns här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?