Forna tiders samhälle lever i gatunamnen

Skarpskytt, hejderidare och strandridare - gamla titlar som idag saknar förankrar i yrkeslivet. I Trelleborg lever de emellertid kvar i form av gatunamn och minner om forna tiders Trelleborg.

Skarpskyttegatan är en liten kort gatstump från Skyttsgården och norrut, förbi Östergården och Gertrudsgården. Namnet kommer från skarpskyttar, skickliga skyttar som gick samman i olika grupperingar. Tidigare låg deras övningsplats, Skarpskytteplatsen, där gatan idag går.

Hejderidare var gamla tiders beteckning på skogvaktare. I vilken mån det fanns behov av skogvaktare i Trelleborg fordomdags kan man ju bara gissa, speciellt trädrikt har ju Söderslätt aldrig varit.

Hejderidaregatan går parallellt ett kvarter norr om Nygatan och sträcker sig mellan J F Hellmansgatan och Kapellgatan.

Strandridaregatan går längs kustlinjen söder om Västra Infarten, från hamnen och västerut till västra småbåtshamnen. Sitt namn har gatan fått efter strandridaren, ett slags beriden kustuppsyningsman hos tullen. Ibland hör men felaktigt uttalet "Strandriddaregatan", men namnet har alltså ingenting med någon riddare att göra, utan är en gammal titel.

Yrkesnamn finns också samlade på flera ställen i staden. På trettiotalet byggdes Östra Egna hem, västra delen av Österlidsområdet, och här fick gatorna namn efter hantverksyrken. Skräddaregatan, Repslagaregatan, Bagaregränd, Möllaregatan, Kuskgränd, Smedgränd, Hökaregränd, Garvaregränd, Böckaregatan, Slaktaregränd, Timmermansgatan och Färgaregatan. Den gamla yrkesbeteckningen böckare står för tunnbindare.

På 1960-talet byggdes området på österut och antalet hantverksgator blev fler. Här finns Hovslagaregatan, Snörmakargatan, Tunnbindaregatan, Buntmakaregatan, Glasblåsargatan och Tegelslagargatan. Buntmakare var den gamla beteckningen på en person som beredde skinnvaror, körsnär.

Nordost om Granlundaskolan, i kvarteren norr om Frans Malmrosgatan, är temat lag och ordning. Här ligger Rådmansgatan, Notariegränd, Nämndemansgränd, Fogdegränd, Polisgränd och Borgmästaregatan. Området byggdes i mitten av 1950-talet

Norr om Stavstensvägen har skolans yrkeskårer fått ge namn. Magistergatan var först ut, och döptes 1946. 1979 fick magistern sällskap av Lektorsgatan, Läraregatan, Rektorsgatan, Adjunktsgatan och Elevgränd.

På Dalköpingeområdet finns en lång rad gatunamn med anknytning till sjöfartens yrken. Här finns Bästemansvägen, en bästeman var skepparens högra hand, Kaptensvägen, Jungmansvägen, Rorsmansvägen, Matrosvägen, Sjöfararevägen, Styrmansvägen, Kaparevägen, Smugglarevägen, Sjömansvägen, Segelsömmarevägen, Riggarevägen och Tullarevägen. Dalköpingeområdet började byggas på 1960-talet och har byggts ut efterhand.

På Västra Egna hem, Kattebäcksområdet, finns några udda yrken samlade. Området fick sina namn i början av 1960-talet och dåtidens namngivare var uppfinningsrika noga att hitta på Pukslagaregatan, Trumslagaregatan och Trumpetaregatan.

Bryggaregatan är en av landets äldsta gator och gick rakt genom Trelleborgen, byggd under andra halvan av 900-talet. Sitt namn fick den dock senare, efter det bryggeri som låg vid korsningen med Västergatan.

Fiskaregatan ligger mellan Östra Förstadsgatan och Östra stranden. Lotsgränden går mellan Västergatan vid gamla Polishuset och söderut till Strandgatan. Norr om Pilevallsskolan, där Lundajärnvägen gick, finns Rallarevägen. Reparatörsgatan ligger på öster, norr om Östra Förstadsgatan, i närheten av Roddaregatan som leder ner till havet. Ryttaregatan och Rusthållaregatan ligger söder om Hedvägen och öster om Valldammsgatan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?