Engelbrektsgatan

Engelbrektsgatan, denna långa gata som sträcker sig från öster till väster och på sitt sätt delar av stadens centrala del från norr, är något så ovanligt som en gata uppkallad med allenast ett förnamn.

Det ligger nära till hands att tro att det skulle handla om Engelbrekt Engelbrektsson, frihetshjälten och hövitsmannen som ledde befrielsekriget mot Erik av Pommern på 1400-talet. Men så är ingalunda fallet. Skåne var vid den här tiden danskt och vad som tilldrog sig norr om Smålandsgränsen bekymrade nog föga odalmännen på Söderslätt.

Engelbrektsgatan i Trelleborg har fått sitt namn efter Engelbrekt Kock som tillsammans med sin bror Carl Jöran lade grunden till det Kockska handelshuset i Trelleborg. Engelbrekt Kock var farbror till Johan Kock, som är betydligt mer känd i Trelleborg än idag.

Kocks är Trelleborgs i särklass äldsta företag. 1825 startade Carl Jöran egen rörelse i Trelleborg. Då hade han drivit en affär i byn i flera år tillsammans med sin kusin Carl Fideli Ajgdelinger. Redan 1768 startade Carl Fredrik Kock en handelsbod i Trelleborg vid Gamla Torg.

Carl Jöran Kock tog sin yngre bror Engelbrekt till sin hjälp med rörelsen i Trelleborg sedan han 1829 beslutat sig för att expandera och öppna affär också i Malmö. I Trelleborg satsade bröderna på att bygga köpmansgården vid Östergatan, det hus där Musik & Dansskolan är inrymt i.

Engelbrekt Kock levde mellan åren 1815 och 1861.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?