Dr Ljunggrens plan

Carl August Anton hette han i förnamn, denne Ljunggren som idag mest är känd för sin titel, doktor.

Men så har han också kallats för den svenska skolhälsovårdens fader, tack vare denne man fick svenska barn och ungdomar tillgång till god hälsovård. För sina insatser har Doktor Ljunggren inte hedrats bara med en gata utan med en hel plan!

CAA Ljunggren föddes i Lund den 5 juni 1860. Han tog studentexamen arton år senare och blev med. kand. 1884, med. lic. 1888 och medicine doktor 1895. Han hade förordnanden bland annat vid Karolinska institutet 1886 och 1891, vid Serafimerlasarettet 1888-90 och var förste lasarettsläkare i Härnösand 1892.

Till Trelleborg kom han 1893 i samband med att staden fick sitt första "lazarett", beläget i nuvarande Trelleborgs museum. Doktor Ljunggren arbetade sedan som överläkare i Trelleborg till sin pension 1926. Som skolläkare verkade han i Trelleborg under året 1921-34, vid Sorgenfriskolan i Malmö åren 1926-27 samt vid 35 landsbygdsskolor i Malmöhus län från 1926 fram till sin död 1934.

Hans meritlista är lång - han företog statsunderstödda studieresor i Tyskland, deltog som föreläsare vid tolfte internationella medicinkongressen i Moskva 1898, han var ordförande i Lunds läkarsällskap 1927 och -28, ordförande i styrelsen för Köpmannabankens och därefter i Skånska bankens avdelningskontor i Trelleborg från 1919 och fram till sin död, han var huvudman i Trelleborgs stads sparbank från 1905, ordförande i styrelsen för Trelleborgs Allehanda från 1908, han var en av initiativtagarna till Ljungskogens strandbad, ordförande i Frisinnade föreningen i Trelleborg från 1910 och landstingsman under åren 1910 till -22.

Banbrytare

CAA Ljunggren var också en flitig författare, hans skrev medicinska uppsatser i svenska och utländska tidskrifter. Han engagerade sig i skolbarnens hälsa och skrev artiklar i ämnet i olika läkare och lärarepublikationer. Boken "Hur vi blivit starka och friska" gavs ut i Stockholm 1932. Doktor Ljunggren gjorde Trelleborg känd som en föregångsstad när det gällde skolbarnens hälsovård. Redan 1901 infördes fria skolbad i Trelleborg, till en början en gång i månaden. När badhuset stod klart lyckades man få till stånd bad en gång i veckan, en viktig hygienisk faktor i en tid när rinnande vatten inomhus var en lyx förunnat ett fåtal.

1921 infördes skolläkare i Trelleborg, tre läkare anställdes vid de olika skolorna med fem år senare tog doktor Ljunggren ensam över ansvaret. Samtliga barn undersöktes och journaler fördes över olika krämpor. Den som behövde vård fick detta, vare sig det handlade om medicin, bättre kost eller sol. Vikten av god hälsa och hygien spreds ut över land och rike från doktor Ljunggren i Trelleborg.

Redan 1914 infördes fri tandvård för mindre bemedlade barn i Trelleborg. 1926 inrättades en speciell tandklinik för barn på Concordia och en speciell skoltandläkare anställdes. 1936 fördubblades besättningen med ytterligare en tandläkare.

Kostnaderna var enligt den tidens mått mätt stora - 30 000 kronor årligen, men i Trelleborg var enigheten stor om hur viktigt det var att ge barnen en god och hälsosam start i livet.

Mot den bakgrunden var det inte konstigt att "hela" Trelleborg gick man ur huse för att gratulera doktor Ljunggren på dennes sjuttioårsdag. Han bodde ovanpå det som i dag är Systembolaget på Algatan och han hyllades av Trelleborgs alla skolbarn som samlats nedanför balkongerna.

Doktor Ljunggren var stadsfullmäktig i Trelleborg 1896 samt åren 1899 till 1930 och var dess vice ordförande under åren 1915 till 1919. Han avled i Trelleborg den 12 november 1934.

Doktor Ljunggrens plan heter området mellan Liljeborgsgatan och Frans Malmrosgatan, framför Hemgården, numera Vårdgymnasiet. Planen används främst för bollspel och julgransförsäljning vintertid.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?