Carl Smithsgatan

Flera personer med efternamnet Smith har haft stor betydelse i Trelleborgs utveckling.

Gustaf Smith grundade speditionsföretaget med samma namn som så småningom kom att utvecklas till ett av landets ledande i sin bransch. Gustaf Smith spelade också en stor roll i mycket av livet i Trelleborg, men någon gata har aldrig kommit att uppkallas efter honom. Denna ära har emellertid vederfarits Carl Magnus Smith, grosshandlare och skeppsmäklare.

Carl Magnus Smith föddes i Herslöv på lille julafton 1822. Han kom att bli en av förgrundsgestalterna i den pånyttfödda staden Trelleborg. Tillsammans med Johan Kock och Frans Malmros stod Carl Smith bakom mycket av utvecklingen i Trelleborg.

Han var grosshandlare, industriman, konsul och grundare av Trelleborgs hamn. 1878 drev han genom att Trelleborg fick speciella torgdagar för kreatur i staden. Carl Smith grundade Trelleborgs Sockerbruk, ett bolag i vilket han var så väl styrelseordförande som verkställande direktör. Han var en av stiftarna bakom Sydsvenska assuransföreningen, han drev Trelleborgs dykeri och var ordförande och direktör för Minnesbergs tegelbruk. Carl Smith engagerade sig också starkt för järnvägstrafikens utbredning och satt i styrelsen för Lund-Trelleborgs Järnvägs AB. Bland övriga uppdrag kan nämnas styrelseledamot i Lunds sockerfabrik, en av grundarna till Skytts härads sparbank 1848 och ledamot i styrelsen för Trelleborgs stads sparbank mellan 1868 och 1893.

När Trelleborg blev köping 1845 fanns Carl Smith med vid rodret i egenskap av ledamot i municipalstyrelse. Under åren 1857 och 1858 var han styrelsens ordförande. Mellan 1867 och 1882 satt han i stadsfullmäktige. Som om det inte räckte med alla andra sysslor var denne mångkunnige man tillika brandchef!

Den 4 december 1895 gick Carl Smith ur tiden.

Carl Smithsgatan ligger på Västra Egna hem, mellan Kruthusgatan och Ståstorpsgatan, några kvarter från gamla Sockerbruksområdet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?