Bevarade till eftervärlden som gatunamn

Det finns en rad gator i Trelleborg uppkallade efter personer vars liv och gärning i övrigt förlorats i tidens glömska.

Hade det inte varit för just gatunamnen hade antagligen ingen kommit ihåg dessa personer idag, personer som säkert var viktiga för Trelleborgs utveckling när det begav sig.

Frennegatan, som går mellan Kattebäcksvägen och Florettgatan på Västra Egna Hem, har fått sitt namn efter Lars Frennesson. Denne man var mjölnare och hade sin mölla i det här området.

Ripagatan och Ripatorget, öster om Hesekillegatan är uppkallade efter ägaren till den så kallade Ripahejdan. Denne Ripa var tulltjänsteman på 1800-talet.

Alsingegatan, som går norrut från Norra Vallgatan, har sin upprinnelse från Alsingehejdan. Marken ägdes av Hans Jörgensen Alsing som var kyrkoherde i Västra Tommarp i slutet av 1600-talet. Möjligen kan efternamnet Alsing gå tillbaka till en beteckning på en person som härstammar från Alstad.

Lantbrukaren Clement Andersson har fått ge namn till Clementsgatan som ligger just söder om Hedvägen vid Norra skolan. Han ägde på 1800-talet marken där nuvarande Norra kyrkogården ligger.

Kasalagatan kan tyckas vara ett märkligt namn som har sitt ursprung i Kasall eller Kasallagården som lär ha fått sitt namn efter en knekt som hette Kasall. Kasalagatan går norr om Hedvägen och böjer sig i vinkel mot Lundavägen.

Ola Möllares väg finns i villaområdet väster om Tommarpsvägen och öster om Hallabacken. Vem denne Ola Möllare var finns inte närmare beskrivet mer än att han brukade Möllegården som låg här en gång i världen.

Smiths allé ligger invid Fagerängen på öster och har fått sitt namn efter den så kallade Smithagården som låg här. Vilken Smith som gett namn åt gården är dock oklart, flera personer med det efternamnet har gjort avtryck i Trelleborgs historia. Carl Smith har för övrigt fått en egen gata på Kattebäcksområdet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?