Gatunamn berättar Trelleborgs historia

Kraaksgatan. Frans Malmrosgatan. Lejonhjälmsgränden. Petersborgsvägen. Fanjunkaregatan. Syster Hannas väg, Dr Ljunggrens plan. En samling gatunamn i centrala Trelleborg, namn som vi använder oss av i vardagslag utan att skänka en tanke på varifrån namnen är hämtade.

En del namn är lätta att härleda, andra betydligt svårare. Förr i tiden var det vanligare att döpa gator efter personer, numera sker det ytterst sällan. Geografiska företeelser, gamla gårdar eller fornminnen har också fungerat som inspiration till gatudopen.

Nya gator i kommunen får sina namn fastställda av Byggnadsnämnden efter förslag från en speciell namnkommitté.

Här presenterar vi bakgrunden till en del av stadens gatunamn.

 • Algatan

  Man kan kanske förledas att tro att Trelleborgs paradgata, Algatan eller med gammal stavning Ahlgatan, har något att göra med tidigare ordförande i kommunstyrelsen, Egil Ahl.

 • Bevarade till eftervärlden som gatunamn

  Det finns en rad gator i Trelleborg uppkallade efter personer vars liv och gärning i övrigt förlorats i tidens glömska.

 • Carl Smithsgatan

  Flera personer med efternamnet Smith har haft stor betydelse i Trelleborgs utveckling.

 • Corfitz Beck Friisgatan

  Greve Corfitz Beck-Friis roterar säkert i sin grav om han hör hur vanvördigt namnet på hans gata i Trelleborg uttalas numera. I folkmun heter gatan som leder från Hamngatan till Stortorget ofta C B Friisgatan, en styggelse med tanke på att B står för halva efternamnet.

 • Dr Ljunggrens plan

  Carl August Anton hette han i förnamn, denne Ljunggren som idag mest är känd för sin titel, doktor.

 • Ehrenbuschsgatan

  Ehrenbuschsgatan är ingen av de mera framträdande gatorna i Trelleborg. Återvändsgatan sträcker sig från Valldammsgatan i östvästlig riktning söder om kyrkan bort till Norregatan.

 • Engelbrektsgatan

  Engelbrektsgatan, denna långa gata som sträcker sig från öster till väster och på sitt sätt delar av stadens centrala del från norr, är något så ovanligt som en gata uppkallad med allenast ett förnamn.

 • Fanjunkaregatan

  Den lilla Fanjunkaregatan, återvändsgatan, som går mellan Norregatans norra del västerut till Bryggaregatan, har fått sitt namn efter - en fanjunkare. Frantz Lorentz Braconier var fanjunkare vid de Skånska Dragonerna.

 • Forna tiders samhälle lever i gatunamnen

  Skarpskytt, hejderidare och strandridare - gamla titlar som idag saknar förankrar i yrkeslivet. I Trelleborg lever de emellertid kvar i form av gatunamn och minner om forna tiders Trelleborg.

 • Frans Malmrosgatan

  Under historiens gång har flera personer med namnet Frans Malmros spelat en viktig roll i utvecklingen av Trelleborg.

 • Gamla vattendrag ger gator namn

  Företeelser i naturen har ofta gett namn åt gator, gårdar, skolor och andra byggnader. Trelleborg är inget undantag, här finns flera exempel på hur åar och vattensamlingar lever vidare som namn på dagens trafikleder.

 • Gator på Fagerängen hyllar systrar

  Nej, något släktskap förelåg inte mellan de båda systrar som fått ge namn åt två av gatorna på Fagerängen i nordöstra delen av centralorten.

 • Gutenberg gästade aldrig Trelleborg

  Nej, Johann Gutenberg gästade nog aldrig Trelleborg, antagligen visste han inte ens att staden existerade. Likväl har mannen vederfarits äran att få en gata uppkallad efter sig.

 • Henry Dunkers gata

  Att få en gata uppkallad efter sig i Trelleborg, är en ära som få förunnats. Här är man mycket restriktiv med den saken, men trots detta fick faktiskt en helsingborgare ge namn åt en gata så sent som på 1990-talet.

 • Ingen Kungsgata men väl Kungavägar

  I motsats till många andra städer saknar Trelleborg såväl Kungsgatan som Drottninggatan. Det hindrar emellertid inte att det finns flera kunga- och en drottningväg i Trelleborg.

 • J F Hellmansgatan

  Johan Ferdinand Hellman var bördig från Kungsbacka i Bohuslän där han föddes den 16 maj 1820.

 • J W Wulffsgatan

  J W Wulffsgatan är en kort gata bakom Badhuset, mellan Kraaksgatan och Kapellplan

 • Johan Kocksgatan

  Johan Kock har ofta kallats för Trelleborgsindustrins fader, och detta med all rätt.

 • Kraaksgatan

  Kraaksgatan är ett av dessa gatunamn i Trelleborg som verkar obegripligt om man inte känner till dess bakgrund.

 • Oknytt gav namn åt villagator

  I forna dagar gällde det att hålla sig väl med troll och annat oknytt. Småfolket och de underjordiska kunde styra och ställa så det både gick människor väl och illa.

 • Olivia Nordgrens gata

  Blott ett fåtal kvinnor i Trelleborg har vederfarits äran att få en gata uppkallad efter sig. Olivia Nordgren har fått ge namn åt gatan mellan Nygatan och S:t Nicolai plan. Detta skedde så sent som på 1990-talet.

 • Peter Lundbergsgatan

  Peter Lundbergsgatan eller gränden som den ofta kallas, är en av Trelleborgs mer obemärkta gator.

 • S:t Nicolai skyddar både barn och sjömän

  Biskop Nikolaus från Myra i nuvarande Turkiet levde på 200-talet. Att han någonsin hörde talas om Trelleborg är inte troligt, men likväl är det han som gett namn åt både stadens kyrka och ett litet torg, S:t Nicolai plan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?