Ortnamn med tusenåriga anor

Landskapet Skåne i sig själv har gett experterna i ämnet mycket att fundera över. Skån kan tolka som den farliga ön eller det farliga helt eller delvis av vatten kringflutna landet.

Vägskylt i Dalköpinge
Foto: Susanne Nilsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Vägskylt i Dalköpinge

Det skulle ju kunna passa bra både på landskapet i sin helhet och på Skanör, där seglingsförhållandena var vanskliga i gammal tid.

Skall man finna de riktigt gamla boplatserna på Söderslätt och Skåne i övrigt så är det efter ändelsen -köpinge man skall söka. Vi har flera sådana i trakterna kring Trelleborg - Kyrkoköpinge, Dalköpinge och Mellanköpinge. Hököpinge i västra delen av Söderslätt är ett annat exempel. Längre bort finns Gärds Köpinge, Löddeköpinge och Stora och Lilla Köpinge.

Köpinge-orterna har gemensamma nämnare. De ligger nära havet, mellan två och fem kilometer, de är belägna nära någon av de äldsta skånska städerna och de flesta ligger vid åar som varit farbara under vikingatiden. Köpingarna var handelsplatsen - ordet köp kommer från latinet - och låg en bit in från land för att lättare kunna försvaras mot sjörövare. Vendiska pirater härjade på Östersjön långt in på 1100-talet.

Troligen var dessa handelsplatser föregångare till de äldsta skånska städerna som så småningom tog över kommersen när kungamakten ville ha bättre kontroll över handeln.

Trelleborg nämns som stad första gången 1257 men är troligen äldre än så. Vi vet ju att vikingar bodde i Trelleborgen i Trelleborg kring 980 vilket skulle göra staden till en av de äldsta i Skåne. Lund har rester av bebyggelse från slutet av 900-talet och betraktas som landskapets äldsta stad.

Precis som i flera andra medeltida skånska städer spelade sillfisket stor roll i Trelleborg. Kanske alltför stor roll, eftersom borgarna i främst Malmö såg till att staden miste sina privilegier 1619. Först 1867 blev Trelleborg åter stad.

Namnet Trelleborg har varit omstritt under årens lopp. Träl, slaver har varit en förklaring till namnet, Tre Lejons borg ett annat liksom Tre Legohjons borg. Idag är experterna överens om att namnet troligen kommer från den snedställda bjälke som håller borgens pallisad på plats. Dessa kallas också för treller eller trälar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?