Härader av gammalt datum

I Trelleborgs kommun finns två härader - Skytts och Wemmenhögs härader. Dessa är troligen bland de äldsta i Skåne.

Äldre karta över Skytts härad
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Äldre karta över Skytts härad

Häradet var ett geografisk begrepp för ett område med gemensam rättsskipning, ting. Namnet härleds till en kombination av det militäriska här och råd i betydelsen makt och myndighet. Vissa av häraderna har fått sina gränser av geografiska skäl, andra som en led i kungamaktens organisation för maktutövning.

Skytts härad omfattar södra delen av nuvarande Vellinge kommun, hela Falsterbonäset och Trelleborgs kommun fram till en linje strax öster om Trelleborg där Wemmenhög tar vid.

Skytts härad är svårtolkat, menar ortnamnsforskaren Bengt Pamp. Man kan tänka sig en koppling till ordet skjuta - något som skjuter ut - och därmed syfta på Falsterbonäset.

Vemmenhögs härad - eller Wemmenhög med gammal stavning - har fått sitt namn efter byarna och socknarna Östra och Västra Vemmenhög. Första delen av namnet kommer från namnet Wemund, senare delen är hög som syftar på de tre Vemmenhögshögarna i Västra Vemmenhög där häradets tingsplats låg.

Socknarna i Skåne fick som regel sitt namn efter kyrkbyn.

Karta över Skytts härad från 1650-talet.

Texten lyder i översättning: Schiudtz herrid är ett prostkontrakt, har 23 socknar, 45 byar, 466 gårdar, 13 halvgårdar; är 4 mil långt och 1 1/2 mil brett, utgör 6 kvadratmil.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?