En stad har inte alltid varit en stad...

Alstäderna just söder om Landsvägen brukar förbrylla människor bosatta norr om 101:an. Fru, Västra och Lilla Alstad finns ju - men var finns Östra, Stora och Herr Alstad?

Vägskylt
Foto: Susanne Nilsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Vägskylt

Härstamningen av stadnamnen är oklar enligt experterna, detta trots att ortsnamnselementet fortfarande lever.

Idag betyder stad större tätort, medan det i fornspråket betyder plats eller ställe. En teori bygger på att stad är ett slags rest av sammansättningen husastath, i betydelsen husplats.

De flesta -stadnamnen härrör från vikingatiden, medan andra är nyare. Kristianstad är exempel på den saken.

Alstad har som förled trädslaget al. Fru Alstad syftar till att kyrkan är helgad åt Vår Fru, jungfru Maria, och har således ingenting med det äkta ståndet att göra.

Brönnestad kommer från bruni som är besläktat med bränna, svedjeland.

Virestad skrevs i gamla tider Wikasstathe, och kommer från mansnamnet Wikar

-inge inget nytt...

Ingenamnen har gamla anor, de slutade bildas redan före vikingatiden. Den sista leden har i sig ingen betydelse. De gamla -ingenamnen består av två delar, ing som betecknar invånare som skåning och -ia eller senare -ie som bestämmer platsen där invånarna bor.

Förleden kan variera, men det tycks sällan eller aldrig handla om ett personnamn.

Börringe hette förr Byrthinge. Den första delen av namnet har släktskap med bård som än idag betyder kant, rand eller brädd. Troligen kan namnet syfta till ortens belägenhet vid Börringesjön.

Kämpinge kommer från ordet kamp som betyder klappersten, små runda stenar.

Vellinge som förr stavades Hwellinge, har inte kunna tolkas av ortnamnsexperterna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?