Kommunstatistik

Kommunfakta heter Statistiska Centralbyråns, SCB:s, faktablad som numera ges ut två gånger per år. Det innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Det finns även versioner som behandlar barn och miljö.

Hur ser det ut i Trelleborg

Kommunfakta

Tätort

Barn och Familj

Miljö och Energi

Hjälpte informationen på den här sidan dig?