Medborgarundersökning

Varje år genomför Statistiska Centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning. De år Trelleborgs kommun deltar publiceras undersökningen i sin helhet här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?