Kritik på teknik

Under våren 2010 gjordes undersökningar i 94 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator & vägar, parker, vatten & avlopp samt sophämtning och avfallshantering.

Kommunernas syfte med enkäterna var att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om man lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som måste åtgärdas.

Rapporten ger en sammanfattande och jämförande redovisning av resultatet för 88 deltagande kommuner eller grupper av kommuner.

Kritik på Teknik 2010 (PDF-dokument, 486 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?