Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK är ett verktyg som beskriver kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Verktyget är framtaget av Sverige kommuner och landsting, SKL, och är till för att underlätta jämförelser mellan olika kommuner.

Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv.

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Information och delaktighet
  • Effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

I databasen Kolada kan du ta del av hur Trelleborgs resultat presenteras jämfört med andra kommuner i årsredovisningen.

Via länken kan du ta del av alla våra resultat genom åren. Du kan också ta del av andra deltagande kommuners resultat samt få mer information om verktyget, Kommunens Kvalitet i Korthet.

Servicemätning via telefon och e-post (PDF-dokument, 3,5 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?