Jämförelseprojektet Luppen

Trelleborgs kommun har tidigare tillsammans med Sjöbo, Olofström, Sölvesborg, Klippan och Bromölla deltagit i nätverket Luppen. Jämförelseprojektet var en landsomfattande satsning under tiden 2007-2010 på jämförelser av kostnader och kvalitet i lokala nätverk. Projektet är nu avslutat.

Syftet med projektet var att utveckla jämförelsearbetet mellan Sveriges kommuner och landsting och att få en tydligare koppling mellan relationen kostnader och kvalitet utifrån ett medborgarperspektiv. Genom så kallade smarta jämförelser kan vi lära av varandra och uppnå en ökad effektivitet och produktivitet.

Nätverket fungerar som en verkstad och prövar olika kvalitetsmått som i längden ska bli nationella kvalitetsmått som kan användas i det lokala förbättringsarbetet i kommunen.

Trelleborgs kommun deltar numera i Sveriges kommuner och landstings årliga KKIK undersökning, kommunen kvalitet i korthet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?