Företagen och kommunen

Här har vi samlat de undersökningar från SCB och SKL som handlar om kommunen och de företag som finns här.

Företagsklimat

Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.

För första gången har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nu genomfört en Öppen jämförelse för området företagsklimat. I en Öppen jämförelse redovisas och jämförs olika verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Jämförelserna ska stimulera till utveckling och förbättringar genom att kommuner och landsting lär av varandra.

Företagsklimat, Insikt 2013 (PDF-dokument, 2,8 MB)

Företagsklimat, Insikt 2011 (PDF-dokument, 2,7 MB)

Trelleborg i Insikt 2011 (PDF-dokument, 1,0 MB)

Företagarna om kommunen

Trelleborgs kommun deltog i SCB:s undersökning som genomförts om företagsklimatet under såväl 2009 och 2010.

Företagsklimat 2010 (PDF-dokument, 1,2 MB)

Företagsklimat 2009 (PDF-dokument, 1,0 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?