Jämförelser med andra

Här hittar du undersökningar och jämförelser där Trelleborgs kommuns resultat ställs i relation till andra kommuner.

Under denna rubrik hittar du:

  • Kommunens Kvalitet i Korthet, som är till för att underlätta jämförelser mellan olika kommuner.
  • Medborgarundersökningar, Statistiska Centralbyråns årliga undersökning
  • Företagsundersökningar
  • Övriga undersökningar som rör Trelleborg
  • Jämförelseprojektet Luppen som numera är avslutat
  • Kritik på teknik 2010 som numera är avslutat

Hjälpte informationen på den här sidan dig?