Nytt från ekonomiavdelningen

Här hittar man olika typer av information från ekonomiavdelningen.

 • Nya taxor inom miljö- och hälsoskydd

  Avgifterna inom miljö- och hälsoskydd har justerats enligt beslut i kommunfullmäktige den 29 februari 2016. De nya avgifterna börjar gälla från och med 1 april 2016.

 • Så används dina skattepengar

  Nu blir det enkelt för trelleborgarna att se vad skatten används till. Kommunen har anslutit sig till Skattekollen som är en digital tjänst via vilken medborgarna enkelt kan få information om hur kommunen valt att fördela skatteintäkterna.

 • Överskott i bokslutet

  Trelleborgs kommun redovisar ett överskott på 13,7 miljoner kronor att jämföra med ett budgeterat resultat på 10,9 miljoner kronor.

 • Bedrägerier - det spelar roll vad du gör!

  Antalet bedrägeribrott ökar i snabb takt i vårt digitala samhälle. Polisen har samlat tips och råd och nyttiga länkar med mer information.

 • 2013 bra år för Trelleborg

  Också 2013 blev ett bra år för Trelleborg sett ur ekonomiskt perspektiv. Kommunen redovisar ett överskott på 32.6 miljoner, drygt två miljoner bättre än budgeterat.

 • Stark ställning för Trelleborg

  Den finansiella ställningen i Trelleborg är stark.

  Trelleborgs kommun har en stark finansiell ställning. Det visar rapporten Finansiell profil som årligen tas fram av Kommunforskning i Västsverige på uppdrag av Skånes kommuner.

 • Autogiro

  Vid tecknande av autogiro sköts betalning av din faktura smidigare.

 • Epostfaktura till näringsidkare

  Nu erbjuder tekniska förvaltningen fakturadistribution via e-post till sina kunder. Efter att de har fått en e-postadress och ett testmeddelande visar på att allting fungerar kan man istället för en pappersfaktura få fakturan levererad som en pdf-fil via e-post.

 • Inkassohantering

  Trelleborgs kommun har under våren tecknat avtal med ett externt inkassobolag, Visma Collectors AB, för hantering av obetalda fakturor.

 • E-faktura till privatpersoner

  Nu kan man som privatperson få sina fakturor från Trelleborgs kommun som e-faktura (elektronisk faktura). E-faktura erbjuds alla kunder som är anslutna till en internetbank och avser alla typer av fakturor utställda av Trelleborgs kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?