E-faktura från leverantör

För att effektivisera hanteringen av våra leverantörsfakturor samt minska antalet pappersfakturor vill Trelleborgs kommun ta emot elektroniska fakturor från våra leverantörer.

En elektronisk faktura är en faktura som både skickas och tas emot i elektroniskt format. Standarden för e-fakturor i Sverige, Sve-faktura som har tagits fram av SFTI*, är det format som vi har valt att arbeta med. Pdf-fakturor räknas inte som elektroniska fakturor då det är en bild och kräver manuell behandling.

Oavsett storlek på ert bolag finns det metoder och tjänster att tillgå. Kan ni redan idag skicka Sve-faktura så använder ni er befintliga lösning.

Om inte, har vår samarbetspartner InExchange olika lösningar beroende på era förutsättningar. Kontakta InExchange för att få den lösning som passar er bäst.

Om ni inte har något affärssystem kan ni registrera era fakturor via InExchange web. Trelleborgs kommun erbjuder er att registrera 100 fakturor per år kostnadsfritt. Fakturan skapas i ett webbformulär som sedan skickas elektroniskt till kommunen. För att registrera era fakturor, använd länken till InExchange web.

Önskar ni mer information kontakta ekonomiavdelningen.

*Sveriges Kommuner och Landsting, Ekonomistyrningsverket och Kammarkollegiet arbetar gemensamt med att ta fram standarder för elektronisk affärskommunikation under begreppet, Single Face To Industry (SFTI)."

Information om E-faktura till dig som är leverantör (PDF-dokument, 56 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!